Ministerstvo vnitra rekrutuje 124 smluvních zaměstnanců

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Přihlásit se k odběru  


Ministerstvo vnitra přijme 124 smluvních zaměstnanců. Uzávěrka přihlášek je 2. prosince 2021

Ministerstvo vnitra:

OZNÁMENÍ O PŘIJÍMACÍ (ÚSTNÍ) ZKOUŠCE K NÁKUPU 4/B SMLUVNÍHO PERSONÁLU PRO PRÁCI V ÚSTŘEDNÍ A PROVINČNÍ ORGANIZACI

V rámci Zásad týkajících se zaměstnávání smluvního personálu a jejich příloh a dodatků, které vstoupily v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 657 a číslo 4/06, podle odstavce (B) článku 06 zákona o státních zaměstnancích č. 1978; Na celkem 7 volných pracovních míst, jejichž počet a název jsou uvedeny níže v tabulkách č. Příloha-15754 a Příloha-1, budou přijati smluvní pracovníci, kteří budou zaměstnáni pod velením ústřední a zemské organizace našeho ministerstva, s přijímací (ústní) zkouškou, která se bude konat v Ankaře mezi 2. a 124. prosincem 22.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

smluvní zaměstnanci ministerstva vnitra si najmou

smluvní zaměstnanci ministerstva vnitra si najmou

smluvní zaměstnanci ministerstva vnitra si najmou

POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠKU KE ZKOUŠCE OBECNĚ

1- Mít kvalifikaci specifikovanou v pododstavci (A) pozměněného článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

a) být občanem Turecké republiky,

b) nebýt zbaven veřejných práv,

(c) I když uplynuly lhůty uvedené v článku 53 tureckého trestního zákoníku; trestné činy proti bezpečnosti státu, a to i v případě prominutí nebo odnětí svobody na jeden rok a více za úmyslně spáchaný trestný čin, trestné činy proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zpronevěra, zpronevěra, podplácení, krádež, podvod, padělání, porušení důvěřivý, podvodný Nebýt odsouzen za úpadek, bid rigging, zmanipulování plnění, praní majetkových hodnot pocházejících z trestné činnosti nebo pašování,

d) pokud jde o vojenskou službu pro mužské kandidáty; nebýt ve vojenské službě, nebýt vojenského věku nebo konat vojenskou činnou službu, pokud dosáhl vojenského věku, nebo být odložen nebo převeden do náhradní třídy,

(d) Aniž je dotčeno ustanovení článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 53, nemít duševní chorobu, která by mu mohla bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností,

2- Nedovršení věku 35 let k prvnímu dni ledna roku, ve kterém se koná ústní zkouška (narozeni po 01),

Přehlídka železničního průmyslu Armin sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar