Ministerstvo národního vzdělávání rekrutuje 19910 smluvních učitelů

Ministerstvo národního školství najalo učitele
Ministerstvo národního školství najalo učitele

Ministerstvo národního školství uvedlo, že 19990 učitelů, kteří mají být přijati, bude zaměstnáno jako smluvní učitelé v rámci ministerstva pro práci v různých oborech a provinciích.


Zákon č. 657 o státních zaměstnancích, vyhláška č. 652, Zásady týkající se zaměstnávání smluvních zaměstnanců, Všeobecné předpisy o zkouškách pro první jmenování, Nařízení o zaměstnávání smluvních učitelů, Oddělení vyučování a odborné přípravy Ministerstva národního školství. Rozhodnutí správní rady č. 20.02.2014 ze dne 9 a její příloha k Zásadám čtení byly připraveny v souladu s ustanoveními harmonogramu. Ustanovení příslušných právních předpisů platí pro záležitosti, které nejsou součástí oznámení.

Požadavky na kvalifikaci kandidátů na učitele

1. Ke splnění obecných podmínek uvedených v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

2. Být tureckým občanem (turečtí občané nebudou muset být tureckými občany pro Tureckou republiku na severním Kypru).

3. být způsobilý pro oblast, která má být jmenována podle rozhodnutí správní rady č. 20.02.2014 ze dne 9 Rady školství a Rady školství o určení těch, kteří budou jmenováni učitelem,

4. Úspěšně ukončené jedno z magisterských studijních programů středoškolského vzdělávání nebo studijního programu pedagogické formace / vzdělávacího programu pedagogické formace, s výjimkou těch, kteří absolvovali vysokoškolské programy, které jsou zdrojem výuky, nebude přiděleno na oblasti, které nesplňují potřebu,

5. Rovnocennost vysokoškolských institucí a / nebo pedagogických formačních dokumentů absolventů vysokých škol v zahraničí ředitelství Rady vysokého školství s vysokoškolskými institucemi nebo programy v zemi,

6. Získat 2018 a více bodů, pokud jde o typy skóre (KPSSP2019 a KPSSP10-KPSSP121) za oblast, která má být přidělena na zkoušku výběru veřejných pracovníků konané v roce 120 nebo 50,

7. nebyli odsouzeni za propuštění ze státní služby nebo učitelského povolání,

8. Jmenován jako smluvní učitel podle článku 657 / B zákona č. 4; Při práci jako smluvní učitel s těmi, jejichž jmenování bylo zrušeno, však mít k dispozici jeden rok čekací lhůty od posledního dne přihlášky, pokud jde o ty, jejichž smlouvy byly ukončeny,

9. Abychom mohli pracovat jako smluvní učitel ve smyslu článku 657 / B zákona č. 4 na našem ministerstvu nebo v jakékoli veřejné instituci a organizaci, budou vyhledány podmínky.

Formulář a datum přihlášky na výběr učitele

  • Datum přijetí předvoleb předběžných přihlášek a ústních zkoušek 1. až 12. června 2020
  • Datum vyhlášení středisek zkoušek pro uchazeče o ústní zkoušky 22. června 2020
  • Ústní zkoušky se konají ve dnech 6. - 25. července 2020
  • Datum oznámení výsledků ústní zkoušky 28. července 2020
  • Datum přijetí předvoleb schůzky 31. srpna 2020 - 4. září 2020
  • Výsledky oznámení Oznámení 8. září 2020

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEBuďte první kdo napíše komentář

Yorumlar