Univerzita Hacettepe přijme 65 smluvních pracovníků ve zdravotnictví

Univerzita Hacettepe zajistí nábor smluvních zdravotnických pracovníků
Univerzita Hacettepe zajistí nábor smluvních zdravotnických pracovníků

Univerzita Hacettepe obdrží 14 smluvních zdravotnických pracovníků, včetně zdravotní sestry, zdravotního technika, fyzioterapeuta a dietologa, jejichž termín pro podání přihlášky je 2021. května 65.Z rektorátu univerzity Hacettepe: Podle metody uvedené v bodě 28 písm. B) přílohy 2007 zásad týkajících se zaměstnávání smluvních zaměstnanců zveřejněných v Úředním věstníku ze dne 26566. června 2 je skupina pro zkoušku výběru veřejného personálu (B) založena na pořadí skóre v našich univerzitních nemocnicích. Smluvní pracovníci budou přijímáni na níže uvedené pozice, jejichž výdaje jsou hrazeny z příjmů zvláštního rozpočtu a revolvingového fondu.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

Univerzita Hacettepe zajistí nábor smluvních zdravotnických pracovníků

POŽADOVANÉ OBECNÉ PODMÍNKY

(1) Být občanem Turecké republiky,

(2) Kromě zločinů z nedbalosti; Nebyli odsouzeni za trestný čin nebo nebyli vyšetřováni, i když byly záznamy o jejich odsouzeních odstraněny z rejstříku trestů, pokud byly omilostněny, nebo jim byla promlčena, pokuta nebo odloženo,

(3) Nemají nic společného s vojenskou službou pro mužské kandidáty,

(4) Narozen 01.01.1986 a později,

(5) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 657 zákona č. 53, nemít zdravotní postižení z důvodu tělesné nebo duševní nemoci nebo tělesného postižení, které mu může bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností,

(6) Absolvování fakulty nebo vysokých škol určených v oboru, který má být zakoupen,

(7) Přijmout požadavek na práci v hodinách (včetně noci), který stanoví vedení příslušného útvaru s týdenní pracovní dobou nepřesahující 40 hodin pro všechny pozice.

(8) Uchazeči, kteří se přihlásí, by za poslední 1 rok (od data rezignace) neměli pracovat jako smluvní zaměstnanci (657/4-B) v žádné instituci,

(9) Všichni kandidáti, kteří absolvovali přidružený studijní program Medical Laboratory Techniques a budou zaměstnáni, budou zařazeni do různých jednotek a jednotek našich nemocnic mimo laboratoře s titulem zdravotnický technik v souladu s jejich orientací a dalším vzděláváním. Přijmout pracovní podmínky pro tuto pozici.

VYHLÁŠENÍ MÍSTA, ZPŮSOBU, ČASU A VÝKLADU APLIKACE

(1) U vysokoškolských absolventů je typ skóre KPSSP2020 ze zkoušky 3 KPSS, 2020 KPSSP93 pro absolventy přidruženého studia, 2020 KPSSP94 pro střední školy nebo rovnocenné absolventy. Žádosti uchazečů zahrnují průkaz totožnosti, oboustranný nebo dočasný diplom o absolvování diplomu, doklad o výsledku KPSS (postačuje doklad o výsledku získaný na internetu) a osvědčení o vojenské službě pro mužské kandidáty v příslušném titulu, pokud existuje, požadovaný certifikát, pracovní certifikát atd. Jsou povinni podat své žádosti na internetu na adrese Hastanesi.hacettepe.edu.tr do 15 dnů ode dne oznámení v novinách.

(2) Přihlášky podané osobně nebo poštou nebudou přijaty.

(3) Přihlášky uchazečů, kteří odložili datum podání přihlášky nebo jejichž kvalifikace je nevhodná, nebudou zpracovány.

(4) Výsledky budou zveřejněny na webové adrese Hastanesi.hacettepe.edu.tr nejpozději do 7 pracovních dnů, s přihlédnutím k hodnocení skóre KPSS po termínu.

(5) Seznam úspěšných uchazečů, dokumenty potřebné k nástupu do zaměstnání, čas a místo podání žádosti je třeba sledovat na adrese Hastanesi.hacettepe.edu.tr. Uchazeči nebudou písemně ani ústně informováni.

Armin

sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar