AFAD
Práce

AFAD přijme 10 smluvních IT pracovníků

V „Velkých útvarech pro zpracování informací veřejných institucí a organizací“ zveřejněných v Úředním věstníku ze dne 31. 12. 2008 pod číslem 27097, které budou zaměstnány v rámci předsednictva pro zvládání katastrof a mimořádných událostí Ministerstva vnitra. [Více ...]