DHMİ přijme 72 smluvních zaměstnanců

Generální ředitelství státní správy letišť
Generální ředitelství pro státní správu letišť

Za účelem zaměstnání v generálním ředitelství Státního úřadu letišť v rozsahu článku 399 / c vyhlášky č. 3 bude Generální ředitelství Státního úřadu letišť zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 08.07.2018 a číslované 30472 přiděleno pozicím Stážistu letového provozu a Asistentovi letového provozu. Výběrové zkoušky se budou konat v rámci ustanovení nařízení o zkouškách uchazečů.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

Obecné podmínky požadované pro uchazeče, kteří se zkoušky zúčastní

a) Být tureckým občanem,

b) nesmí být zbaven veřejných práv,

c) Chcete-li dovršit věk 18 let,

d) pokud jde o vojenský status; nebýt ve vojenské službě, nemít vojenský věk nebo vykonávat aktivní vojenskou službu, pokud dosáhl věku vojenské služby, nebo být odložen nebo přeložen do rezervní třídy,

e) S výjimkou trestných činů z nedbalosti trestné činy spáchané na osobnosti státu, i když byly omilostněny, zpronevěra, konflikt, zpronevěra, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, zneužití víry, podvodný bankrot atd. nebo být odsouzen za pašování, manipulaci úředních výběrových řízení a obchodů, odhalování státních tajemství, s výjimkou vykořisťování a pašování spotřeby,

f) K datu uzávěrky přihlášky získat sedmdesát bodů nebo více v typu bodů KPSSP11 v souladu s 3. článkem obecného nařízení o zkouškách, které budou použity poprvé.

APLIKACE

K počítačově podporované výběrové zkoušce nebo písemné zkoušce budou pozváni uchazeči, kteří budou desetkrát (desetinásobek) oproti počtu míst oznámených Generálním ředitelstvím státní správy letišť, počínaje nejvyšším skóre KPSSP10. Žádosti lze podávat od 3 do 12.09.2023 na e-Government, Generální ředitelství státní správy letišť – Career Gateway Public Recruitment a Career Gateway https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Na přihlášky, které nesplňují podmínky uvedené ve vyhlášení, a přihlášky nepodané v termínu (do 22.09.2023 23.59) nebude brán zřetel. Uchazeči musí do systému nahrát všechny požadované dokumenty kompletně. Přihlášky osobně a poštou nebudou akceptovány.

📩 12/09/2023 10:52

Podobné inzeráty