Evropský dálniční summit se bude konat v Turecku ke 100. výročí republiky

Istanbulský summit ASECAP Days se koná v Turecku v roce republiky
Istanbulský summit ASECAP Days se koná v Turecku v roce republiky

Ministr dopravy a infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu se také zúčastní summitu „ASECAP DAYS 19“, který se bude poprvé konat v Turecku ve dnech 20. – 2023. září 2023. Ministr Uraloğlu řekl, že jsou velmi potěšeni organizováním tak důležitého summitu ke 100. výročí Turecka a že to bude platforma, kde se bude diskutovat o vývoji v tomto sektoru.

Summit ASECAP DAYS 2023 Istanbul, který bude pořádat ICA, první a jediný podnik přijatý za řádného člena z Turecka, se bude zabývat kritickými problémy ovlivňujícími provozovatele dálnic a silniční dopravu. Kromě členů ASECAP se očekává, že se akce zúčastní i podniky a veřejní lídři z Turecka. Na akci se bude konat řada zasedání týkajících se provozovatelů infrastruktury, jejichž součástí budou také projevy prezidenta ASECAP Josefa Fialy a generálního tajemníka ASECAP Maliky Seddi. Tato setkání zahrnují témata jako „Inovativní modely financování pro komplexní mobilitu“, „Udržitelná správa aktiv a modely poskytování projektů“, „Trvalost projektů infrastruktury“, „Inovativní přístupy v bezpečnosti silničního provozu“ a „Dálniční infrastruktura pro dekarbonizaci a dohody o zelené dohodě“. .

CÍLEM JSOU STUDIE ALTERNATIVNÍCH PALIV V ROCE 2050

Součástí akce budou také sekce jako „Vývoj elektrických a autonomních vozidel v Turecku“ a „Udržitelné financování dopravy a zelené logistiky“ za účasti významných jmen z Turecka. Generální tajemník ASECAP Malika Seddi k této události řekl: „Jsme rádi, že můžeme 100. výročí naší organizace korunovat akcí ASECAP DAYS 50 Istanbul, ke 2023. výročí Turecké republiky. Navzdory pandemii COVID-19 a následné invazi na Ukrajinu svět ukázal, že se nevzdá stanoveného cíle dekarbonizace. Země Evropské unie pokračují v práci ve všech oblastech, kde je nutná změna, od systémů alternativních paliv až po nové předpisy, aby bylo dosaženo cílů pro rok 2050 stanovených unií. Dalším důležitým tématem nulového cíle je „doprava“. Hovoříme o technologiích alternativních paliv a nových aplikacích veřejné dopravy. Abychom mohli realizovat všechna tato řešení, naše infrastrukturní projekty musí být kompatibilní s „budoucími nástroji a řešeními“. "ASECAP zde určuje, co by měli provozovatelé mostů, tunelů a dálnic udělat, aby dosáhli cíle dekarbonizace, zajišťuje šíření informací sdílením úspěšných příkladů a snaží se navrhnout budoucnost již dnes tím, že spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami na problémech, s nimiž se setkáme."

O BUDOUCNOSTI SOUKROMÝCH DÁLNIC SE BUDE HOVOŘIT

Generální ředitel ICA Serhat Soğukpınar řekl: „ASECAP je velmi důležitá a cenná mezinárodní platforma, která sdružuje soukromé provozovatele dálnic v Evropě. Jako ICA pracujeme na tom, abychom co nejlépe reprezentovali naši zemi i náš průmysl v rámci ASECAP. Naše kroky k udržitelnosti, která je důležitá pro provozovatele infrastruktury, vytvářejí nezbytnou infrastrukturu pro pořádání ASECAP DAYS 2023 v Turecku. "U příležitosti 100. výročí naší republiky se v Istanbulu sejdou zástupci evropského sektoru a bude se jednat o budoucnosti soukromého sektoru správy dálnic u nás," řekl.

O ASECAP

ASECAP byla založena v roce 1973 a slouží jako referenční organizace při stanovování a vývoji předpisů týkajících se provozu soukromých dálnic, výběru mýtného, ​​údržby a oprav v rámci Evropské unie. ASECAP zahrnuje společnosti provozující dálnice, mosty a tunely z celkem 19 zemí, přičemž z každé země je pouze jeden hlavní člen. Členové ASECAP dnes zodpovídají za provoz celkem více než 82 tisíc kilometrů dálnic, mostů a tunelů, přičemž tato dopravní síť tvoří velkou část transevropské dálniční sítě (TEM).

📩 18/09/2023 10:51

Podobné inzeráty