Byl stanoven minimální mzdový tarif advokáta

Byl stanoven minimální mzdový tarif advokáta
Byl stanoven minimální mzdový tarif advokáta

Oznámení předsednictva Unie tureckých advokátních komor ohledně „tarifu minimální mzdy pro právníky“ bylo zveřejněno v Úředním věstníku.

Podle oznámení zveřejněného v Úředním věstníku; Odměna, kterou mají platit veřejné instituce a organizace, soukromé a právnické osoby svým smluvním právníkům, byla stanovena na minimálně 15 tisíc 800 TL. Poplatky za případ se budou pohybovat mezi 8 tisíci TL a 67 tisíci 700 TL. Poplatek za ústní konzultaci pro právníky v kanceláři je 1 tisíce 2 TL za první hodinu, 300 1 TL za každou další hodinu a poplatek za ústní konzultaci do 300 hodiny v místě volání je 1 tisíce 4 TL.

Podle předmětného oznámení bude advokátům za přípravu obdobných dokumentů, jako jsou nájemní smlouvy, stanovy, předpisy, dědické smlouvy a závěti, zaplacena odměna 19 tisíc lir.

V TARIFU BYLO DOSAŽENO PRŮMĚRNÉHO 90PROCENTNÍHO NAVÝŠENÍ

Na druhou stranu, v prohlášení učiněném Unií tureckých advokátních komor na toto téma bylo uvedeno, že vstoupil v platnost tarif minimální mzdy právníků Unie tureckých advokátních komor na období 2023–2024 a bylo konstatováno, že v průměru 90 procentního navýšení tarifu bylo dosaženo.

Popis obsahuje následující informace:

V sazebníku minimální mzdy právníků Unie tureckých advokátních komor na období 2023–2024, který vstoupil v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku, došlo k průměrnému zvýšení o 90,40 procenta, s přihlédnutím k finanční tabulce vytvořené po zveřejnění předchozí Sazebník týkající se pevných poplatků.

Odpadá rozlišení mezi advokátem se zvláštní plnou mocí a advokátem ustanoveným v rámci ČMK z hlediska odměny přiznané v důsledku soudního řízení.

Na základě dohody dosažené na základě jednání s Ministerstvem spravedlnosti; Bylo zrušeno rozlišení mezi advokátem se zvláštní plnou mocí, který v téže věci působí jako obhájce žalovaného, ​​a advokátem vykonávajícím funkci povinného obhájce; Bylo také zajištěno, že protichůdné advokátní poplatky, které si zaslouží dva kolegové, kteří vynaložili stejné úsilí a přesčasy, jsou stejné.

S přijatým nařízením se pravidlo v článku 14 sazebníku, „pevná odměna advokáta se přiznává vůči státní pokladně ve prospěch obžalovaného, ​​který je zproštěn obžaloby a zastupován advokátem nebo obhájcem“, také „aplikuje odečtením odměny“. byla zavedena příležitost.

S novelou téhož článku byla doplněna úprava, která stanoví, že je-li rozhodnuto o odsouzení nebo odložení vyhlášení rozsudku po účasti na veřejné žalobě, advokátní poplatek bude účtován obžalovanému ve prospěch advokáta. účastník, který má zmocněnce, bude posuzován započtením, a to i v případě, že je zmocněncem advokát, který přebírá povinné povinnosti podle ČMK.

Toto nařízení; Je to také významný úspěch, pokud jde o přístup občanů ke spravedlnosti a účinné využívání jejich práv na obhajobu.

VÝRAZNÝ NÁRŮST KROKOVÝCH ČÁSTEK V RELATIVNÍM TARIFU

Ve třetí části sazebníku, která upravuje relativní mzdy, byly částky navýšeny různými sazbami, včetně 100 procent v prvních dvou číslicích. Výrazného nárůstu tak bylo dosaženo u položek v prvních čtyřech krocích, které tvoří většinu podaných žalob.

Ustanovení zavedená do sazebníku k zajištění jednotnosti v praxi a souladu se zákonem

Tato problematika byla zdůrazněna doplněním ustanovení „Odměnu advokáta nelze stanovit podle tarifu minimální odměny advokáta“ do článku s názvem „Účel a rozsah“ sazebníku a do sazebníku byl zahrnut § 164 zákona o advokátech.

Aby byla zajištěna jednotnost v praxi, bylo do článku Sazebníku s názvem „V soudních rozhodnutích vydaných po rozhodnutí o zrušení nebo zrušení odvolání nebo žádosti o odvolání, z jakéhokoli důvodu, doplněno ustanovení nazvané „Práce hrazené z odměny advokáta“. Za základ se považuje sazebník platný ke dni rozhodnutí."

Článek sazebníku nazvaný „Poplatek za odmítnutí věci z důvodu nedostatku pravomoci, nedostatku pravomoci, absence předpokladů pro věc nebo nepřátelství, postoupení věci a její nepodání“ byl uveden do souladu s ust. § 6100 občanského soudního řádu č. 331.

Festival Producing Women v Denizli se bude konat ve dnech 19. – 21. ledna 2024

Metropolitan Producing Women Festival, který již potřetí pořádá městská samospráva Denizli, se bude konat ve dnech 3.-19.-20. ledna 21. Ti, kteří chtějí přispět k rodinné ekonomice vystavením svých ručních výrobků [Více ...]

Čína se rozhodla snížit vízové ​​poplatky o 25 procent

V prohlášení učiněném odborem konzulárních záležitostí čínského ministerstva zahraničních věcí bylo uvedeno, že vízové ​​poplatky za vstup do Číny byly postupně snižovány. Podle prohlášení bude COVID-19 od 8. ledna klasifikován jako „kategorie A“. [Více ...]

Čína zveřejnila akční plán na zlepšení kvality ovzduší

Čínská státní rada zveřejnila akční plán na zlepšení kvality ovzduší jako součást úsilí země o podporu vysoce kvalitního hospodářského rozvoje. Plán podporuje přechody v zeleném průmyslu [Více ...]

Erkilet Boulevard získává obnovenou silnici v hodnotě 15 milionů TL

Starosta metropolitní obce Kayseri Dr. Memduh Büyükkılıç dává okamžité pokyny na žádost vedoucích a dává Erkilet Boulevard, který dokončil svůj ekonomický život, obnovenou silnici v hodnotě 15 milionů TL. Erkilet [Více ...]

V Ankaře se bude diskutovat o myšlenkách, které budou utvářet budoucnost knihoven

První maraton myšlenek Turecka v oblasti knihovnictví pořádá Ministerstvo kultury a cestovního ruchu v Ankaře ve dnech 11. – 12. prosince 2023. Vyplývá to z prohlášení ministerstva, knihoven a publikací obecně [Více ...]

Podpora 25 milionů TL od Červeného půlměsíce po oběti zemětřesení

607 živnostníků postižených zemětřesením na Kahramanmaraş využilo projekt podpory obchodníků Červeného půlměsíce, který poskytuje hotovostní pomoc drobným živnostníkům a umožňuje jim znovu aktivovat svá pracoviště. Ve městech v oblasti zemětřesení [Více ...]

Plavecký výcvik pro 7 tisíc 500 studentů v Konya

Začalo třetí semestrální školení projektu "No One Who Can Swim" realizovaného magistrátem města Konya. Starosta metropolitní obce Konya Uğur İbrahim Altay řekl: „V první fázi, Meram, Karatay, Çumra, [Více ...]

AOÇ ženská družstva podporují farmáře prodejem produktů bez prostředníků

Ministr zemědělství a lesnictví İbrahim Yumaklı prodává produkty vyrobené ženskými družstvy a svazy založenými Atatürk Forest Farm (AOÇ) se svolením ministerstva zemědělství a lesnictví konečnému spotřebiteli. [Více ...]

Sesuv půdy v Zonguldaku: Pod ruinami jsou uvězněni lidé

Předsednictví pro zvládání katastrof a mimořádných událostí (AFAD) oznámilo, že dvoupatrový dům v Zonguldaku se zřítil kvůli sesuvu půdy. V prohlášení učiněném AFAD kolem 20.00:XNUMX ve čtvrti Asma Tulubaüstü [Více ...]

Akce Count Species se konala v Ormanyi se 113 různými druhy

V Ormanyi se konala občanská vědecká akce „Tür Say“, kterou organizovala metropolitní obec Kocaeli. V události známé jako Bioblitz a nazývané Tür Say v Turecku, flóra a fauna regionu [Více ...]

750 TL vzdělávací pomoc od istanbulské metropolitní samosprávy pro istanbulské studenty

IMM letos podporuje děti z Istanbulu, které se vzdělávají na úrovni základních a středních škol. Vzdělávací pomůcku Tak vy čtete letos využije 83 tisíc dětí. [Více ...]

Earthquake Life Symposium se konalo v Izmiru

Symposium „Living with Earthquake“ se konalo ve spolupráci s Izmir Metropolitan Municipality, Izmir City Council a TMMOB Chamber of Architects Branch Izmir. Výstupy sympozia budou zpracovány do knihy a poskytnuty příslušným institucím a organizacím. [Více ...]
hotovo: 8
hotovo: 8