Velení pobřežní stráže k náboru 84 smluvních zaměstnanců

Velení pobřežní stráže naverbuje specialistu Erbase
Velitelství pobřežní stráže

V rámci Zásad týkajících se zaměstnávání smluvního personálu, které vstoupilo v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 657. června 4 a číslo 06/06, podle odstavce (B) článku 1978 zákona o státních zaměstnancích č. 7 o zaměstnávání smluvního personálu ve velitelství pobřežní stráže Celkem 15754 níže uvedených smluvních pracovních míst na plný úvazek bude přijato k zaměstnání v ústředních a provinčních organizacích velitelství bezpečnosti. Velitelství pobřežní stráže 84 Jaké jsou aplikační podmínky pro nábor smluvního personálu? Jak se přihlásit?

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

POŽADAVKY A KVALIFIKACE U KANDIDÁTŮ

A. Mít obecné a zvláštní podmínky specifikované v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48 a podmínky specifikované v Rozhodnutí Rady ministrů o zásadách zaměstnávání smluvního personálu.

b. Od absolvování školy nést požadavek na vzdělání pro vyhlašované tituly a mít v souvislosti s tímto vzděláním KPSS.

C. Získat stanovený minimální stupeň KPSS z typů platových tříd v roce v souladu s názvem pozice, která má být přijata.

C. dovršení věku 18 let (narození 29. května 2005 a dříve) podle neopravené matriky ke dni uzávěrky přihlášek, kteří nebyli k 01. lednu 2023 mladší 36 let (narozeni 01. ledna 1988 a později) lze uplatnit).

D. Pro ty, kteří dříve pracovali jako smluvní zaměstnanci, uplynul alespoň jeden rok od data podání žádosti o ukončení smlouvy (viz Zásady zaměstnávání smluvních zaměstnanců, které vstoupilo v platnost rozhodnutím Rady ministrů č. 7/15754, doplňkový článek-1).

na. Pokud jde o vojenskou službu pro mužské kandidáty; nebýt nasazen na vojenskou službu, nebýt ve vojenském věku, konat vojenskou činnou službu, pokud dosáhl vojenského věku, nebo být odložen nebo převeden do náhradní třídy nebo být osvobozen.

F. Mít specifikovanou kvalifikaci v souladu s vyhlášeným kádrovým titulem.

G. odchod z tureckých ozbrojených sil, generálního štábu, instituce sociálního zabezpečení a veřejných institucí a organizací,
Nebýt odstraněn z jiného důvodu, než je rezignace a zdravotní důvody.

POZNÁMKA: Uchazeči zodpovídají za správnost údajů, které mají být vyplněny v přihlášce, a za právní odpovědnost, která z toho může následně vyplynout. Přihlášky uchazečů, kteří nesplňují požadavky přihlášky nebo jejichž dokumenty jsou neúplné/nesprávné, budou považovány za neplatné bez ohledu na fázi (i když byli jmenováni).

Žádosti se budou podávat mezi 22. a 29. květnem 2023 pouze prostřednictvím portálu e-Government na adrese turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu. Na žádosti podané poštou nebo osobně v jiném než internetovém prostředí nebude brán zřetel. Výsledky přihlášek budou uchazečům oznámeny prostřednictvím sg.gov.tr.

Aplikace; Začne v pondělí 22. května ve 14:00 a skončí v pondělí 29. května 2023 ve 14:00.

Günceleme: 12/05/2023 10:18

Podobné inzeráty