Univerzita İnönü najme 554 smluvních zaměstnanců

Univerzita Inonu
Univerzita Inonu

28 smluvních zaměstnanců bude zaměstnáno v souladu s odstavcem (B) článku 2007 zákona o státních zaměstnancích č. 26566, s výhradou Zásad pro zaměstnávání smluvních zaměstnanců zveřejněných v Úředním věstníku ze dne 657. června 4 pod číslem 554 a jeho příloh. a dodatky. Uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v oznámení, budou přijati bez písemné a/nebo ústní zkoušky na základě bodového hodnocení skupiny KPSS (B) 2022. İnönü University 554 Požadavky na žádost o nábor smluvního personálu? Jak se přihlásit?

KLIKNUTÍM zobrazíte podrobnosti o reklamě

DALŠÍ POŽADAVKY NA KANDIDÁTY

1. Plnit podmínky uvedené v § 657 zákona č. 48.

2. Nepřijímat důchod ani starobní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení.

3. U mužských kandidátů, aby dokončili vojenskou službu nebo byli osvobozeni nebo odloženi.

4. Aniž je dotčeno ustanovení § 657 zákona č. 53, nemít žádné fyzické nebo duševní onemocnění, které by mu mohlo bránit v práci 24 hodin denně na smluvním personálním místě, o které se uchází. (Tuto situaci určuje posudek, který je třeba získat od plnohodnotných nemocnic při nástupu do státní služby.)

5. Mezi uchazeči, kteří se budou ucházet, patří ti, kteří jsou zaměstnáni ve veřejných institucích podle článku 657/B zákona o státních zaměstnancích č. 4, „Těm, kteří jsou takto zaměstnáni, jejich instituce ukončí smlouvy z důvodu jednání v rozporu se zásady smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvu jednostranně ukončit během smluvního období, s výjimkou výjimek stanovených rozhodnutím Rady ministrů. V případě ukončení nemohou být zaměstnáni na smluvních personálních pozicích institucí, dokud neuplyne jeden rok uplynulo ode dne ukončení.

6. Být mladší 36 let ke dni uzávěrky přihlášek na pozice, kde není věk uveden ve zvláštních podmínkách inzerátu.

ČAS APLIKACE

Datum zveřejnění: 12.05.2023
Uzávěrka přihlášek: 26.05.2023

APLIKACE

Přihlášky se podávají osobně a dokumenty potřebné k přihlášce musí být předloženy Administrativnímu personálnímu úřadu rektorátu Univerzity İnönü před koncem pracovní doby uzávěrky přihlášek.

Günceleme: 12/05/2023 10:01

Podobné inzeráty