Nákup vozu Metro

Nákup vozu Metro
Nákup vozu Metro

Nákup vozu Metro
METROPOLITNÍ OBEC ISTANBUL, ODDĚLENÍ KOLEJOVÉHO SYSTÉMU, ŘEDITELSTVÍ POBOČKY EVROPSKÉHO SYSTÉMU BOČNÍCH KOLEJÍ

Kadıköy- Kaynarca-Sabiha Gökçen a Pendik-Sabiha Gökçen Železniční doprava Systém veřejné dopravy Dodávka a zprovoznění 100 vozidel metra Nákup zboží bude probíhat formou otevřeného výběrového řízení podle 4734. článku zákona o veřejných zakázkách č. 19 a nabídek budou přijímány pouze v elektronickém prostředí prostřednictvím EKAP. Podrobné informace o aukci naleznete níže:
HRN: 2023 / 254417
1 Správní
a) Název: METROPOLITNÍ OBEC ISTANBUL, ODDĚLENÍ KOLEJOVÉHO SYSTÉMU, ŘEDITELSTVÍ POBOČKY EVROPSKÉHO SYSTÉMU VEDENÍ KOLEJŮ
b) Adresa: Istanbul Metropolitan Municipality Bakırköy Additional Service Building, European Side Rail System Branch Office, Osmaniye Mah. Cobancesme Kosuyolu Bulvarı No:5 Patro:2 Bakirkoy/ISTANBUL
c) Telefonní a faxová čísla: 0212 449 5960 – 021 2449 4180
ç) Webové stránky, na kterých lze prohlížet a stahovat zadávací dokumentaci pomocí elektronického podpisu: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Nákup zboží
a) Jméno: Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen a Pendik-Sabiha Gökçen Železniční doprava Systém veřejné dopravy Dodávka a zprovoznění 100 vozidel metra
b) Kvalita, druh a množství:
25 sad (se 4 vozidly) Řada Metro, celkem 100 vozidel metra
Podrobnější informace lze získat ze správní specifikace obsažené v zadávací dokumentaci v EKAP.
c) Místo, kde se má provést/doručit: Místo dodání po železnici, které ukáže správa v Istanbulu
ç) Doba trvání/termín dodání: Práce budou zahájeny do 5 dnů po podpisu smlouvy.Přistavení všech 100 vozidel na místo bude dokončeno za 32 (třicet) měsíců. 1. Proces přistavení na místo z 1. (první) vlakové soupravy do 25. (dvacáté páté) vlakové soupravy; Zahájí se přistavením první vlakové soupravy do terénu nejpozději ve 20. (dvacátém) měsíci ode dne zahájení prací a bude ukončeno přistavením poslední vlakové soupravy do terénu nejpozději v r. 32. (třicátý) měsíc. 2. Termíny dodání 23 vlakových linek mezi první a poslední vlakovou soupravou budou stanoveny v souladu s pracovním programem, který předloží zhotovitel a schválí Správa. 3. Po přistavení poslední vlakové soupravy na místo 30 (třicet) dnů na zkoušky, které má provést zhotovitel, 45 (čtyřicet pět) dnů na zkoušky zabezpečovacího systému, které mají být provedeny vlaky, a 15 ( Patnáct) dní na zkušební provoz, aby bylo připraveno k dodání (dočasné převzetí), celkem bude využito 90 (devadesát) dní. 4. V případě, že Správa přijme rozhodnutí o částečném přijetí, bude v souladu s výše uvedenými obdobími připraven pracovní program a předložen Správě ke schválení. Podmínky týkající se provozních zkoušek a zkušebního provozu jsou vysvětleny v příslušných článcích Smlouvy a technických specifikacích. Dodavatel předloží Správě podrobný harmonogram prací a diagram peněžních toků ke schválení do 30 (třiceti) kalendářních dnů po pokynu Správy k zahájení prací.
d) Termín zahájení prací: Práce budou zahájeny do 5 dnů od podpisu smlouvy.

3 Výběrové řízení
a) Datum a čas výběrového řízení (termín podání nabídky): 24.04.2023 - 11:30
b) Místo jednání výběrové komise (adresa, kde budou otevírány elektronické nabídky): Istanbul Metropolitan Municipality Bakırköy Budova doplňkových služeb, Tendrový sál pobočky Pobočky pro výběrové řízení, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Boulevard č.:5 Patro:4 Bakırköy /Istanbul

Oznámení o výběrových řízeních zveřejněná na našich webových stránkách slouží pouze pro informaci a nenahrazují původní dokument, původní dokument je platný pro rozdíly mezi publikovanými dokumenty a originálními zadávacími dokumenty.

Günceleme: 01/05/2023 13:47

Podobné inzeráty