Turecká akreditační agentura přijme 17 sjednaný personál

Turecká akreditační agentura
Turecká akreditační agentura

Turecká akreditační agentura (TÜRKAK) přijme ústní přijímací zkouškou 15 (patnáct) asistentů akreditačních expertů a 2 (dvě) pozice administrativních pracovníků. Zaměstnanci, kteří mají být přijati, budou zaměstnáni na základě smlouvy o administrativních službách v souladu s přílohou 375 a přílohou 23, Nařízení o lidských zdrojích Turecké akreditační agentury a Nařízení o odbornosti akreditace Turecké akreditační agentury, v souladu s významem vyhlášky zákona č. 27.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

PODMÍNKY ZKOUŠKY

Všeobecné podmínky

k provádění všeobecných podmínek uvedených v článku 14/A zákona o státních zaměstnancích ze dne 7 a číslo 1965,

Zvláštní podmínky

Na pozici asistent specialisty akreditace;
a) nedovršit 35 let k prvnímu dni ledna roku, ve kterém se koná přijímací zkouška,

b) Absolvovat obory uvedené v oznámení (Tabulka 1) fakult, které poskytují alespoň čtyřleté pregraduální studium, nebo tuzemské a zahraniční vysoké školy, jejichž rovnocennost schválila Rada vysokých škol,

c) Získat alespoň 2021 a více bodů z veřejné výběrové zkoušky (KPSS) pro rok 2022 nebo 1 ke dni uzávěrky přihlášek k přijímací zkoušce z typů skóre uvedených v tabulce (Tabulka 70) níže.

na pozici administrativních pracovníků;
a) Absolvovat obory uvedené v oznámení (Tabulka 2) fakult, které poskytují alespoň dvouleté nástavbové vzdělání, nebo tuzemské a zahraniční vysoké školy, jejichž rovnocennost schválila Rada vysokých škol,

b) Do uzávěrky přihlášek přijímací zkoušky získat alespoň 2022 a více bodů z výběrové zkoušky veřejného personálu (KPSS) pro rok 2 z typů skóre uvedených v tabulce (Tabulka-70) níže.

Uchazeči, kteří splňují požadavky přihlášky, jsou seřazeni podle nejvyššího skóre, které získali z typu skóre uvedeného pro každou skupinu v tabulce 1 a tabulce 2 níže pro každou zkoušku, a 4 (čtyřnásobku) počtu kandidátů z každé zkoušky skupina, která má být jmenována, bude mít nárok na přijímací zkoušku. Ke zkoušce budou pozváni všichni uchazeči, kteří získali stejný počet bodů jako poslední uchazeč, který získal právo zúčastnit se přijímací zkoušky konané podle skupin.

Kandidáti se mohou přihlásit pouze do jedné ze skupin uvedených v tabulce 1. V případě, že se nepřihlásí tolik přihlášek, jako je počet uchazečů pozvaných ke zkoušce z hlediska skupin, nebo se nenajde uchazeč, který zkoušku vyhrál v důsledku vyhlášení přijímací zkoušky, Turecká akreditační agentura je oprávněna určovat počet skupin a provádět změny podle pozice a potřeby.

DATUM POUŽITÍ

Termíny přihlášek na přijímací zkoušky: Mezi 18. listopadem 2022 – 4. prosincem 2022.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar