Předsednictvo Nejvyššího soudu přijme 6 zdravotně postižených pracovníků

Předsednictvo Nejvyššího soudu k náboru smluvních zaměstnanců
Předsednictvo Nejvyššího soudu

být zaměstnán ve služebních útvarech předsednictva Nejvyššího soudu; Podle výsledků ústní zkoušky, kterou bude naše agentura konat, bude prostřednictvím İŞKUR přijato 657 stálých pracovníků (zdravotně postižených) v rámci článku 4/D zákona č. 4857, pracovního zákona č. 6 a nařízení o postupech. a Zásady, které mají být uplatňovány při náboru pracovníků ve veřejných institucích a organizacích.

Kádry stálých pracovníků a požadavky na aplikace budou zveřejněny na webových stránkách İŞKUR. Uchazeči, kteří splní podmínky, se budou moci přihlásit do provinčního ředitelství Ankara İŞKUR - servisní středisko Çankaya mezi 21.11.2022 a 25.11.2022 osobně nebo po přihlášení na odkaz „Hledač práce“ na internetové adrese iskur.gov.tr S jejich TR ID číslem a heslem.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

PODMÍNKY APLIKACE

1. být občanem Turecka, aniž jsou dotčena ustanovení zákona č. 2527 o svobodě povolání a umění cizinců tureckého šlechtice a zaměstnávání na veřejných, soukromých institucích nebo pracovištích,

2. nebýt zbaven veřejných práv,

3. Po dovršení věku 21.11.2022 let k datu první přihlášky ke zkoušce (18),

4. I když bude prominuto, trestné činy proti bezpečnosti státu, trestné činy proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto řádu, trestné činy proti národní obraně, trestné činy proti státnímu tajemství a špionáži, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, porušení důvěry, podvodný bankrot Nesmí být odsouzen za zmanipulování nabídky, zmanipulování výkonu představení, praní majetkových hodnot vyplývajících z trestného činu nebo pašování,

5. nebyl z jakéhokoli důvodu propuštěn z veřejných institucí a organizací z povinnosti nebo povolání,

6. Nesouvisí s vojenskou službou pro mužské kandidáty (bude provedeno, pozastaveno nebo osvobozeno)

7. Absolvovat školu (odbor/program) určenou k podání přihlášky v termínu uzávěrky přihlášek a mít další požadované doklady,

8. nedostávat starobní, starobní nebo invalidní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení,

9. mít pozitivní výsledek v důsledku bezpečnostního vyšetřování a archivního výzkumu,

10. Mít mezi uchazeči, kteří mají právo na přednost v zaměstnání, doklad, který prokazuje přednostní postavení uvedené v čl. 5 prvním pododstavci výše uvedeného nařízení,

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar