Ministerstvo národní obrany naverbuje 1115 pracovníků

Oddělení národní obrany
Ministerstvo národní obrany naverbuje 1115 pracovníků

Do zaměstnání na ministerstvu národní obrany bude přijato 1.115 21 (tisíc sto patnáct) nezaměstnaných dělníků. Aplikace byly spuštěny na webu İŞKUR od 2022. listopadu XNUMX.

Další informace KLIKNĚTE ZDE

OBECNÉ PODMÍNKY
1. Být občanem Turecké republiky.

2. Dosáhnout věku 18 let a nedosáhli věku 36 let.

I v případě omilostnění zločiny proti bezpečnosti státu, zločiny proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zločiny proti obraně státu, zločiny proti státnímu tajemství a špionáž, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, padělání , zneužití důvěry, podvodný úpadek, Nebýt odsouzen za bid rigging, rigging, praní majetkových hodnot pocházejících z trestné činnosti nebo pašování.

4. Nebýt členem, příslušností, příslušností nebo spojením se strukturami, formacemi nebo skupinami určenými Radou národní bezpečnosti jednat proti národní bezpečnosti státu nebo s teroristickými organizacemi.

5. Nebýt v akci s teroristickými organizacemi, nepomáhat těmto organizacím, nevyužívat veřejné zdroje a zdroje na podporu těchto organizací, nedělat propagandu těchto organizací.

6. Nesmí být zbaven výkonu veřejných práv.

7. Nesouvisí s vojenskou službou (vykonáno, pozastaveno nebo osvobozeno).

8. Nepřijímat důchod, starobní nebo invalidní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení.

9. Absolvovat ke dni podání přihlášky obory uvedené v poptávce po pracovní síle nebo mít v oznámení k termínu přihlášky uveden výuční list/mistrovský list a splnit další stanovené zvláštní podmínky (Ti, kteří mají nárok na osvědčení o odborné kvalifikaci nebo osvědčení o mistrovství, ale jejichž osvědčení nebylo ke dni uzávěrky přihlášek vydáno, jsou však také Uchazeči však musí při kontrole dokladů předložit doklad prokazující tuto skutečnost).

10. Mít mezi uchazeči, kteří mají právo přednosti při vysílání do práce, doklad o přednostním postavení uvedeném v čl. 5 prvním odstavci výše uvedeného nařízení.

11. Mezi těmi, kdo mají právo přednosti, jsou ti, kteří nereagují na oznámení, o které požádali, s výjimkou vyšší moci, nedostaví se na zkoušku, odmítají práci nebo jsou zařazeni do zaměstnání jako stálý zaměstnanec na veřejnosti sektor, ačkoli jsou pozváni Ministerstvem národní obrany, budou vyřazeni.

12. Žádosti těch, kteří byli propuštěni ze svých povinností nebo povolání v souladu s příslušnou disciplinární legislativou veřejných institucí a organizací, nebudou akceptovány.

13. Každý kandidát může podat přihlášku na inzerát (pracoviště a povolání) uvedený v seznamu zveřejněném v İŞKUR. Žádosti těch, kteří se ucházejí o více než jedno vyslání, a těch, kteří se ucházejí o pracovníky pracující na pracovišti, jejichž mzdy jsou vypláceny ze souhrnného rozpočtu na ministerstvu národní obrany, nebudou přijaty.

14. Pro zprostředkování zaměstnání bude od uchazečů vyžadován zdravotní posudek, ve kterém bude uvedeno, že archivní rešerše a/nebo bezpečnostní šetření dopadly pozitivně a že při výkonu povolání nedošlo k žádné zdravotní újmě. ke kterému se přihlásili.

OSTATNÍ OTÁZKY
1. U otevřených pracovních pozic se bude konat ústní/praktická zkouška. Uchazeči budou přijímáni ve výši 4násobku počtu pracovních sil otevřených ke zkoušce. Za účelem určení kandidátů, kteří jsou způsobilí ke zkoušce, bude slosováno v souladu s příslušným nařízením. Z tohoto důvodu bude 4násobek množství volné pracovní síly určen metodou loterie jistiny a 4násobku rezervního kandidáta. Mezi uchazeči, kteří mají přednost při vysílání do práce, bude loterií určeno 4násobek množství volné pracovní síly, 4násobek rezervního kandidáta.

2. Losování se bude konat na ředitelství výcvikového střediska Ministerstva národní obrany (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) ve čtvrtek 08. prosince 2022 v 10:30 za přítomnosti veřejného notáře. . Seznam uchazečů, kteří jsou oprávněni konat ústní/praktickou zkoušku určenou na základě loterie, bude zveřejněn na oficiálních stránkách Ministerstva národní obrany. Toto zveřejnění má formu oznámení a uchazečům nebude poskytnuto žádné samostatné oznámení.

3. O tom, zda uchazeči, kteří jsou oprávněni ke zkoušce podle výsledku slosování, splňují podmínky uvedené v oznámení; stav vzdělání, praxe, přednostní postavení, profesní doklad atd. dokumenty budou zkontrolovány. Za tímto účelem budou uchazeči, kteří jsou oprávněni ke zkoušce, zkontrolovat doklady. Termíny a místa kontroly dokumentů budou zveřejněny na oficiálních stránkách Ministerstva národní obrany. Na kontrole dokumentů se budou podílet všichni stálí i náhradníci. Zájemci přinesou originály a fotokopie dokladů při příchodu ke kontrole dokladů.

4. V důsledku kontroly dokumentů bude uchazeč, jehož přihláška není přijata z důvodu nesprávného nebo chybějícího dokumentu, přijat na ústní / přihlášenou zkoušku počínaje uchazečem, jehož úplný dokument je ve frontě vybrán jako náhradník.

5. Přihlášky uchazečů, u nichž se má za to, že splňují podmínky poptávky, budou administrativou ukončeny.

6. Termín, čas a místo zkoušky a seznam uchazečů oprávněných ke zkoušce budou po kontrole a doručení zveřejněny na oficiálních stránkách Ministerstva národní obrany. Toto oznámení má charakter oznámení a nebude zasíláno žádné samostatné oznámení na adresu kandidátů poštou.

7. Ústní / praktická zkouška bude prováděna k měření kompetencí uchazečů v povinnostech, které budou povinni vykonávat, s jejich odbornými znalostmi a dovednostmi, pokud jde o povolání, o které se ucházejí.

8. U ústní zkoušky budou všichni uchazeči hodnoceni nad 100 (sto) plných bodů a uchazeči, kteří získají méně než 70 (sedmdesát) bodů, budou považováni za neúspěšné. Na základě tohoto skóre bude určeno skóre úspěšnosti a pořadí úspěšnosti kandidátů. Na základě ústní zkoušky, počínaje uchazečem s vysokým skóre (který dosáhl 70 a více bodů), který u zkoušky uspěl, bude určen hlavní a stejný počet náhradních uchazečů podle počtu zadaných volných pracovních sil. v příslušném oznámení. Výsledek zkoušky bude zveřejněn na oficiálních stránkách Ministerstva národní obrany. Oznámení o výsledku zkoušky nebude uchazečům dále oznamováno.

9. Zaměstnání místo těch, kteří mají nárok na zprostředkování, ale nenastoupí ve stanovené lhůtě do práce / kteří se práva nastoupit do práce vzdali, těch, kterým byla z jakéhokoli důvodu rozvázána pracovní smlouva ve zkušební době, a ti, kteří se později rozhodnou, že nesplní požadavky přihlášky, bude možné v pořadí úspěšnosti z rezervního seznamu na základě kádru/pozice umístit zaměstnání.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar