Ministerstvo financí a financí přijme 50 asistentů účetních auditorů

Ministerstvo financí a financí
Ministerstvo financí a financí

Pro jmenování na 50 (padesát) míst asistenta účetního auditora v zemské organizaci ministerstva financí a financí se bude konat přijímací zkouška.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

ZKUŠEBNÍ DATUM A MÍSTO

Písemná část přijímací zkoušky se bude konat dne 18. 02. 2023 v 10:00 v Ankaře.

Uchazeči, kteří jsou způsobilí konat přijímací zkoušku a přijímací místa ke zkoušce, budou zveřejněni na internetové adrese (muhasebat.hmb.gov.tr) Generálního ředitelství veřejných účtů (dále jen „Generální ředitelství“) nejméně 15. dní před termínem zkoušky. Kandidáti uvidí informace o svých zkouškách na platformě Career Gate. Kandidáti nebudou informováni samostatně.

Úspěšným u písemné zkoušky bude termín a místo konání ústní zkoušky oznámen na webových stránkách našeho ministerstva (hmb.gov.tr) a generálního ředitelství.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠKU

Přijímací zkouška asistent účetního auditora se bude konat ve dvou fázích, písemné a ústní.

Kdo neuspěje u písemné zkoušky, nemůže přistoupit k ústní zkoušce.

Požadavky na přijímací zkoušku

Uchazeči, kteří se budou hlásit ke zkoušce Asistent účetního auditora, musí ke dni uzávěrky 30 splnit tyto všeobecné a zvláštní podmínky:

a) splnit všeobecné podmínky uvedené v článku 657 zákona č. 48 o státních úřednících,

b) mít ukončené alespoň čtyřleté bakalářské vzdělání na ekonomické a správní fakultě, politologii, ekonomii, obchodně podnikatelské fakultě nebo na jedné ze čtyřletých fakult, jejíž rovnocennost uznávají příslušné orgány,

c) Mít alespoň 2021 (sedmdesát pět) bodů z typu skóre KPSSP2022 nebo KPSSP47 ve zkoušce výběru veřejného personálu (KPSS), kterou pořádá předsednictvo Centra pro měření, výběr a umístění (ÖSYM) v roce 48 nebo 75 (uchazeči se mohou přihlásit prostřednictvím pouze jednoho ze specifikovaných skóre. bude v jejich prospěch použít nejvyšší typ skóre, pro který mají

ç) Nedovršení věku 35 let (01) k prvnímu dni ledna roku, ve kterém se koná písemná část přijímací zkoušky (přihlásit se mohou lidé narození 01. 1988. XNUMX nebo později) ,

d) Zúčastnit se přijímací zkoušky maximálně dvakrát předtím,

e) Podat žádost ve stanovené lhůtě.

VYHLÁŠENÍ ZKOUŠKY A PŘIHLÁŠKA

a) Kandidáti mohou podávat své žádosti mezi 19. 12. 2022 (09:00) – 30. 12. 2022 (23:59) prostřednictvím e-Government Ministerstva financí a financí/Career Gate Public Recruitment nebo Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko .gov). .tr) v elektronickém prostředí. Žádosti nepodané prostřednictvím kariérního portálu (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) nebudou brány v úvahu a žádosti podané osobně, nákladem nebo poštou nebudou přijaty. Přihlášky by neměly být ponechány na poslední den kvůli poruchám, které mohou nebo mohou nastat v elektronickém prostředí.

b) Informace o absolvování uchazečů, kteří se budou hlásit k přijímací zkoušce, automaticky obdrží vysoká škola prostřednictvím e-Governmentu. Uchazeči, kteří mají ve svých údajích chyby/neúplné údaje nebo jim nepřišly informace o promoci, musí označit příslušné políčko v přihlášce a ručně zadat své aktualizované údaje a nahrát do systému své diplomy nebo dokumenty o promoci ve formátu .pdf nebo .jpeg formát.

c) Uchazeči, kteří absolvovali vzdělávací instituce v Turecku nebo v zahraničí a mají osvědčení o rovnocennosti týkající se statusu vzdělání požadovaného v oznámení, by měli nahrát osvědčení o rovnocennosti do systému ve formátu .pdf nebo .jpeg místo diplomu nebo osvědčení o promoci.
d) Informace o vojenské službě mužských kandidátů jsou automaticky získávány od Ministerstva národní obrany. Kandidáti s chybami ve svých vojenských informacích by se měli přihlásit po aktualizaci svých informací z jakéhokoli oboru vojenské služby.

d) Jakákoli aplikace, která neukazuje „Vaše transakce byla úspěšně provedena“, nebude brána v úvahu. Uchazeči by proto měli zkontrolovat, zda byl proces přihlášky dokončen.

e) během žádosti podané v termínech žádosti; Přihlášky v procesu „Aplikace dosud nedokončena“ ve sloupci „Stav přihlášky“ na obrazovce „Vaše přihlášky“ lze aktualizovat kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“.

f) Uchazeči, kteří dokončili svou přihlášku ve lhůtách pro podání přihlášky, ale chtějí svou přihlášku znovu aktualizovat; Svou přihlášku bude moci zrušit v procesu „Přihláška přijata“ ve sloupci „Stav přihlášky“ na obrazovce „Vaše přihlášky“, a to tak, že nejprve klikne na tlačítko „Zrušit“ ve sloupci „Zpracovat“ a klepne na tlačítko "Zrušit moji přihlášku". Když se po dokončení procesu zrušení ve sloupci "Stav přihlášky" zobrazí fráze "Přihláška zrušena", bude možné znovu podat přihlášku kliknutím na tlačítko "Nová přihláška" v pravém horním rohu obrazovky.

g) Uchazeč je odpovědný za to, aby byl proces přihlášky bezchybný, úplný a v souladu s problémy v oznámení a nahrál požadované dokumenty do systému ve fázi přihlášky. Uchazeč, který nebude splňovat tyto požadavky, nebude moci uplatnit žádná práva.

ğ) Po ukončení přihlášek nelze z jakéhokoli důvodu provádět žádné změny v přihláškových informacích kandidáta.

h) Ministerstvo si může vyžádat originály dokumentů nahraných do systému od uchazečů v každé fázi přihlášky nebo zkoušky.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar