Ministerstvo životního prostředí přijme 88 smluvních ekologických inženýrů

Ministerstvo životního prostředí, urbanizace a změny klimatu pro nábor podpůrného personálu
Ministerstvo životního prostředí, urbanizace a změny klimatu

Podle výsledků veřejné výběrové zkoušky personálu, kterou provedlo předsednictvo Střediska pro výběr a umístění měření (ÖSYM) dne 18. 09. 2022, 657/B zákona o státních zaměstnancích č. 4, kteří mají být v případě potřeby zaměstnáni na hraničních branách provinční organizace Ministerstva životního prostředí, urbanizace a změny klimatu Podle článku bude prostřednictvím předsednictva Střediska pro výběr a umístění najat smluvní environmentální inženýr.

Po vyhlášení výsledků umístění na webových stránkách ÖSYM budou na webových stránkách ministerstva zveřejněny termíny, kdy budou uchazeči žádat o nástup do služebních útvarů, kde jsou umístěni, požadované dokumenty a další vysvětlující informace. životního prostředí, urbanizace a změny klimatu (csb.gov.tr).

Ministerstvo životního prostředí, urbanizace a změny klimatu nebude zasílat dokumenty zadané ÖSYM.

Před výběrem je třeba pečlivě prozkoumat následující podmínky.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY APLIKACE

2.1.1 Pro ty, kteří dávají přednost umístění na oznámených pozicích, platí ustanovení odstavce (B) článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 4 a odstavce 48, (*), 1, 4, 5 a 6 odstavce (A) článku 7 téhož zákona a Zásady pro zaměstnávání smluvního personálu, které vstoupilo v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 6. června 6 pod číslem 1978/7.

Uchazeči, kteří budou preferovat smluvené pozice v tomto průvodci preferencemi, musí být tureckými občany v souladu s prvním pododstavcem (A) 657. článku zákona o státních zaměstnancích č. 48. (Prozatímním článkem 1 dekretu zákona č. 27 ze dne 06 bylo stanoveno, že tato podmínka nebude požadována pro osoby tureckého původu, které migrovaly z Bulharska do Turecka.

V této souvislosti si kandidáti, jejichž státní příslušnost je registrována jako „TC“ (včetně přistěhovalectví z Bulharska) v systému ÖSYM pro zpracování kandidátů, mohou vybrat v KPSS. Kandidáti, jejichž státní příslušnost je registrována jako „TRNC“, „Ti, na které se vztahuje zákon č. 2527“, „Zahraniční státní příslušníci“ a/nebo „Modrá karta“ v systému zpracování kandidátů ÖSYM, nemohou v KPSS provádět výběr.

2.1.2 Práce a transakce související s kandidáty, kteří jsou zařazeni na smluvní personální pozice v této příručce, budou prováděny v souladu s příslušnými články zákona o státních zaměstnancích č. 657 a „Zásady týkající se zaměstnávání smluvních zaměstnanců“. “, které vstoupilo v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 6. června 6 s číslem 1978/7. Kandidáti, kteří nesplňují některou z podmínek uvedených ve výše uvedeném zákoně a zásadách, nebudou jmenováni, i když byli umístěni. S výjimkou výjimek uvedených v příloze č. 15754 Zásad ZAMĚSTNÁNÍ SMLUVNÍHO PERSONÁLU však osoby zaměstnané na pozici smluvních inženýrů ve veřejných institucích a organizacích

Jsou-li zařazeni do funkcí se stejným názvem oznámeným v průvodci, nebudou ministerstvem jmenováni.
2.1.3 Uchazeči, kteří jsou zařazeni na pozice smluvního personálu, s výjimkou výjimek ve čtvrtém odstavci přílohy č. 1 Zásad pro zaměstnávání smluvního personálu, ve třetím odstavci „Ukončení smlouvy smluvního personálu z důvodu porušení zásady servisní smlouvy nebo smlouvy jednostranně ve smluvním období. V případě výpovědi nemůže být znovu zaměstnán na smluvní personální pozice veřejných institucí a organizací, pokud neuplyne jeden rok ode dne výpovědi.“ s výhradou jeho ustanovení. I v případě jejich umístění nebude ministerstvo jmenovat ty, u nichž bude shledáno porušení tohoto ustanovení.

2.1.4 Příjemce starobního nebo starobního důchodu z Ústavu sociálního zabezpečení ministerstvo nejmenuje ani v případě, že jejich umístění proběhlo.

2.1.5 U uchazečů, jejichž umístění bylo provedeno, bude provedeno bezpečnostní vyšetřování a archivní rešerše v souladu s článkem 7315 zákona č. 3 o bezpečnostním vyšetřování a archivním výzkumu. (V případě kladného výsledku budou jmenovány příslušné osoby)

2.1.6 Uchazeči, kteří nesplňují všeobecné a zvláštní podmínky přihlášky a kvalifikační předpoklady pro pozici, na kterou jsou zařazeni, a kteří navzdory splnění požadované kvalifikace a podmínek nepředloží požadované doklady v požadované lhůtě, nebudou jmenováni. .

Günceleme: 12/11/2022 12:50

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar