Změny provedené v nařízení o jmenování a přemisťování učitelů

Změny provedené v Pravidlech pro jmenování a přemisťování učitelů
Změny nařízení o jmenování a přemisťování učitelů

Nařízení o změně vyhlášky Ministerstva národního školství o jmenování a přemisťování učitelů vstoupilo v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku.

V souladu s provedenými změnami byla aktualizována legislativa obsažená v základním článku příslušného nařízení a zmiňovaná v dalších článcích a příslušný článek zahrnoval zákon o učitelském povolání.

Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření okruhu těch, kteří mohou být jmenováni k výuce bez zkoušky mezi republikovými sportovci, kteří absolvovali olympiádu, byla podle uvedené novely takto upravena i vyhláška o přidělování a přemisťování učitelů.

národní sportovci za předpokladu, že splňují požadavky na výuku;

a) kteří jsou na prvních třech místech v soutěžích jednotlivců nebo družstev na olympijských hrách nebo paralympijských hrách,

b) Ti, kteří se umístili na prvních třech místech v seniorských a juniorských věkových kategoriích sportovních odvětví zařazených do programu olympijských her v termínu konání soutěže, která je předmětem národního certifikátu sportovce, na mistrovství světa a Evropy ,

c) těm, kteří se umístili na prvních třech místech v soutěžích jednotlivců nebo družstev na letních a zimních olympijských hrách mládeže pořádaných Mezinárodním olympijským výborem,

ç) univerziádní hry, středomořské hry, olympijské obory, soutěže jednotlivců nebo družstev na prvních třech místech,

d) Ti, kteří alespoň desetkrát reprezentovali naši zemi v kolektivních sportech na mistrovstvích světa a Evropy sportovních odvětví zařazených do programu olympijských her, dále v kvalifikačních soutěžích těchto soutěží a v kvalifikačních soutěžích skupin a získali národní certifikát sportovce,

e) Ti, kteří jsou na prvních třech místech v soutěžích jednotlivců nebo družstev na Deaflympijských hrách,

f) Právo ucházet se o jmenování kandidátem učitele do sboru učitelů tělesné výchovy mají tři nejlepší vítězové mistrovství světa a Evropy ve věkových kategoriích seniorů a juniorů sportovních odvětví uznaných Mezinárodním olympijským výborem. . Bylo uvedeno, že jmenování, která mají být v této souvislosti provedena, budou provedena v koordinaci s Ministerstvem mládeže a tělovýchovy.

Na druhé straně výraz „vedoucí pracovník a učitel“ v čl. 41 prvním pododstavci písm. b) téhož nařízení byl změněn na „vedoucí pracovník, učitel a odborný školitel“. Při výpočtu skóre služeb učitelů bylo tedy přijato opatření pro započítávání času stráveného jako specializovaný instruktor v soukromých vzdělávacích institucích jako času stráveného v první oblasti služeb v oblasti služeb, kde se úkol konal.

 

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar