Lyžařské středisko Abalı bude pronajato

Lyžařské středisko Abali bude pronajato
Lyžařské středisko Abalı bude pronajato

Provinční ředitelství pro mládež a sport společnosti Van pronajme lyžárnu, sedačkovou lanovku, sedačkovou lanovku a bufet v lyžařském zařízení Gevaş Abalı prostřednictvím výběrového řízení na 2886 měsíce v souladu se 45. článkem zákona o státních nabídkových řízeních č. 4.

OD ZEMSKÉHO ŘEDITELSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU

1- Lyžařská místnost, teleski, sedačková lanovka a jídelna v lyžařských zařízeních Gevaş Abalı, jejichž název, odhadní cena a umístění jsou uvedeny níže, jsou zadávány formou otevřené nabídky v souladu se 2886. článkem zákona o státních výběrových řízeních č. 45 na bude uvedeno datum a čas výběrového řízení a pronájem na čtyři (4) měsíce.
2- Výběrové řízení se bude konat ve čtvrtek 17.11.2022 v 10:00 v zasedací síni Zemského ředitelství mládeže a tělovýchovy.
3- Uchazeči, kteří složí svou nabídkovou kauci v hotovosti, ji vloží na účet očíslovaný (IBAN TR330001002139882606405001) u pobočky Van Ziraat Bank Tusba provinčního ředitelství pro mládež a sport.
4- Dokumenty požadované od uchazečů;
a. Kopie občanského průkazu
b. Osvědčení o bezúhonnosti od státního zastupitelství (ne starší 3 měsíců)
c. Potvrzení o pobytu (ne starší než 3 měsíce)
d. Výpis adresy pro oznámení, stejně jako telefonní a případně faxové číslo a e-mailová adresa pro kontakt.
e. Jde-li o fyzickou osobu, doklad prokazující, že je registrována u Hospodářské a/nebo průmyslové komory nebo Profesní komory, pořízený v roce od prvního vyhlášení výběrového řízení.
f. V případě právnické osoby doklad o tom, že právnická osoba je zapsána v rejstříku, a osvědčení o autorizaci získané od Obchodní a/nebo průmyslové komory, kde je právnická osoba registrována v souladu s legislativy, do roku od prvního vyhlášení výběrového řízení.
g. Povinnost předložit Potvrzení o činnosti Komory, na kterou se výběrové řízení v předmětu výběrového řízení (provádění organizací zimních sportů a provozování lyžařských zařízení VS) za posledních šest měsíců výběrového řízení vypisuje.
h. Doklad o zaplacení Prozatímní záruky.
i. Prohlašuje, že si celou specifikaci přečetl a je ochoten v souladu s tím spolu s peticí,
j. Veškeré dokumenty požadované v této specifikaci jako podmínka účasti ve výběrovém řízení, včetně nabídkového dopisu a nabídkového listu, jsou vloženy do obálky nebo balíčku. Na obálce nebo balíku je uvedeno jméno, příjmení nebo obchodní firma uchazeče, úplná adresa pro oznámení, pracovní pozice, do které nabídka náleží, a úplná adresa zadavatele. Nalepenou část obálky nebo balíku uchazeč podepíše, zalepí nebo orazítkuje a doručí Správě.
k. Nabídky společností, které nesplňují výše uvedené podmínky, budou vyřazeny.
Uchazeči musí předložit své dokumenty v obálce předsednictvu výběrové komise do 17.11.2022, čtvrtek, 10:00. Všechny dokumenty budou originály nebo notářsky ověřené kopie.
Informace o specifikaci Provinční ředitelství pro mládež a sport Abdurrahman Gazi Mah. Iskele Cad. č.:230 Budova provinčního ředitelství pro mládež a sport Tusba/Van.
5- Účastníci se musí zúčastnit osobně.
6- Výběrová komise může v souladu s článkem 2886 zákona o státních nabídkových řízeních č. 29 nabídku učinit či nikoli.
7- Žádosti podané telegraficky nebo faxem a zpoždění, ke kterému může dojít v poště, nebudou akceptovány.
8-

Název zařízení Odhadovaná hodnota Vazba nabídky Yeri
Lyžařský areál Gevaş Abalı Ski Center, pronájem teleski, sedačková lanovka a kavárna 151.250,00 4.538,00 Lyžařská střediska Van – Gevaş Abalı

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar