Ministerstvo vnitra rekrutuje 9 smluvních zaměstnanců

Ministerstvo vnitra k náboru smluvních zaměstnanců
Ministerstvo vnitra rekrutuje 3546 smluvních zaměstnanců

31 „Nařízení o zásadách a postupech při zaměstnávání smluvního personálu v oblasti informačních technologií ve velkých jednotkách zpracování informací veřejných institucí a organizací“ zveřejněného v Úředním věstníku ze dne 12 pod číslem 2008, do zaměstnání Generální ředitelství informačních technologií Ministerstva vnitra 27097 (devět) Smluvní informatici budou přijímáni podle pořadí úspěšnosti písemných a ústních zkoušek, které pořádá Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství informačních technologií.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

Ministerstvo vnitra k náboru smluvních zaměstnanců

OBECNÉ PODMÍNKY  

a) Pro splnění podmínek uvedených v § 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

b) Absolvovat čtyřleté katedry výpočetní techniky, softwarového inženýrství, elektrotechniky, elektrotechniky, elektrotechniky a průmyslového inženýrství fakult nebo zahraničních vysokých škol, jejichž rovnocennost uznala Rada vysokých škol,

c) kromě těch, které jsou uvedeny v písmenu b), z technických kateder fakult poskytujících čtyřleté vzdělávání, kateder přírodovědné literatury, pedagogiky a pedagogiky, kateder poskytujících výuku v oblasti počítačů a techniky a statistiky, katedry matematiky a fyziky nebo z koleje, jejíž rovnocennost uznala Rada vysokých škol. Absolvovat jiné vysoké školy než (může se ucházet o pozice, které budou vypláceny 2násobkem měsíčního hrubého smluvního mzdového stropu)

ç) Mít alespoň tři (3) roky odborné praxe v oblasti softwaru, návrhu a vývoje softwaru a řízení tohoto procesu nebo v instalaci a správě rozsáhlých síťových systémů po dobu alespoň tří (5) let pro ty, kteří nepřekročí dvojnásobek mzdového stropu, a alespoň 657 (pět) let pro ostatní, (Při stanovení odborné praxe: jako IT pracovníci, jako stálí zaměstnanci podle zákona č. 4 nebo jako smluvní služba podléhající pododstavec (B) 399. článku téhož zákona nebo vyhlášky-zákon č. XNUMX, a jako informatik ve statutu pracovníka placením pojistného radám sociálního zabezpečení v soukromém sektoru.) se berou doložené doby služby v úvahu),

d) dokumentaci, že počítačové periferie znají alespoň dva ze současných programovacích jazyků za předpokladu, že mají znalosti o hardwaru a správě a zabezpečení sítě,

e) U kandidátů mužského pohlaví, pokud nedosáhl věku řádné vojenské služby nebo dosáhl-li věku vojenské služby, dokončit vojenskou činnou službu nebo být zproštěn nebo odložen nebo převeden do náhradní třídy.

ŽÁDOST A HISTORIE

1- Kandidáti; Ministerstvo vnitra-Career Gate Public Recruitment a Career Gate on e-Government se bude konat mezi 24.-30.06.2022 přes alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Vzhledem k tomu, že přihlášky budou přijímány elektronicky, přihlášky zaslané poštou nebo osobně nebudou akceptovány.

2- Vzhledem k tomu, že přihlášky budou podávány s heslem c-State, je pro kandidáty povinné mít účet (turkive.gov.tr). Aby mohli kandidáti používat uvedený účet, musí získat heslo e-Dcvlet. Kandidáti mohou získat obálku s heslem c-Dcvlet od Ústředního ředitelství PTT předložením průkazu totožnosti s identifikačním číslem TR na osobní přihlášce.

3- Dokumenty požadované během žádosti;

  • a) životopis,
  • b) Prohlášení o službě SGK (dokument s čárovým kódem ze stránky e-Government Registrace a prohlášení o službách SGK),
  • e) Jedná se o dokumenty uvádějící pracovní doby uvedené v článku (ç) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (KVALIFIKACE). Je nutné doložit, že odbornou pracovní dobu tráví jako IT personál. Bude se brát podle charakteru pracoviště. Podle tohoto:
  • A. Rozpis služeb SGK s čárovým kódem, který lze získat prostřednictvím elektronické správy za odpracovaná období v soukromém sektoru,
  • b. Dokument k získání od instituce za odpracovaná období ve veřejných institucích.
  • ç) Dokument prokazující, že zná alespoň dva (2) aktuální programovací jazyky uvedené v bodě (d) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (KVALIFIKACE),
  • d) Certifikáty požadované ve ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH pro každou pozici a doklady prokazující praxi nebo praxi (Certifikáty je nutné získat zkouškou).

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar