Ministerstvo spravedlnosti obstará 6 analytiků

ministerstvo spravedlnosti
ministerstvo spravedlnosti

Být zaměstnán pod vedením Generálního ředitelství informačních technologií v souladu s odstavcem ( 657. článku zákona o státních zaměstnancích č. 4, "Požadavek na zkoušku" v "Zásadách pro zaměstnávání smluvních zaměstnanců", které vstoupilo v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 06.06. června 1978 a číslo 7/15754. V souladu s pododstavcem 2/c článku přílohy 1 budou smluvní pracovníci přijati na 2020 pozic analytiků, přičemž umístění bude provedeno podle pořadí úspěšnosti ústní zkoušky, kterou bude konat naše ministerstvo, z řad uchazečů 10násobek počtu volných míst, a to jejich zařazením do bodového pořadí 6 KPSS (skupina B).

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

PODMÍNKY APLIKACE

1) Ke splnění podmínek uvedených v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

2) a) Absolvovat čtyřleté katedry výpočetní techniky, softwarového inženýrství, elektrotechniky, elektrotechniky, elektrotechniky a elektrotechniky a průmyslového inženýrství fakult nebo zahraničních vysokých škol, jejichž rovnocennost uznala Rada vysokých škol,

b) S výjimkou těch, které jsou uvedeny v odstavci (, inženýrské katedry fakult, které poskytují čtyřleté vzdělávání, katedry vědy, literatury, pedagogiky a pedagogiky, katedry poskytující výuku v oblasti počítačů a techniky, katedry statistiky, matematiky a fyziky nebo vysoké školy v zahraničí, jehož rovnocennost byla přijata Radou pro vysoké školy.

3) Chcete-li získat alespoň 2020 bodů z typu skóre 3 KPSSP60,

4) Mít skóre alespoň ( ze zkoušky z anglického jazyka, nebo mít skóre určené ÖSYM ekvivalentní YDS ( úroveň) v jiných zkouškách z anglického jazyka, než je rozhodnutí YDS. o „zkouškách z cizího jazyka“ Za základ budou považovány ekvivalenty“ platné ke dni uzávěrky přihlášek tohoto oznámení.) Nicméně ti, kteří vystudovali vysoké školy v zemi nebo v zahraničí, které vyučují v angličtině na bakalářské úrovni, po studiu na bakalářské úrovni v zemi, ve svém mateřském jazyce. Úroveň angličtiny těch, kteří mají magisterský nebo doktorát z angličtiny v cizích zemích, které jsou angličtina, se považuje za (.

5) Doklad o znalosti alespoň dvou programovacích jazyků Java a dalších programovacích jazyků (bude akceptován i maturitní přepis.)

6) Pracovat jako programátor v IT centrech alespoň 1 rok. (Určuje odbornou praxi; jako analytik, systémový programátor a programátor, stálí zaměstnanci podléhající zákonu č. 657 nebo smluvní služby podléhající vyhlášce zákona č. 4 s článkem 399/B téhož zákona a doložené doby služby v soukromém sektoru za základ se berou podléhající Instituci sociálního zabezpečení.)

DATUM APLIKACE, ZPŮSOB A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Zájemci budou podávat své žádosti mezi 18.05.2022 a 02.06.2022 do 23:59:59 na e-Governmentu prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – Career Gate Public Recruitment and Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​​​a ve lhůtě uvedeno v oznámení.Přihlášky podané osobně nebo poštou nebudou akceptovány.

Po dokončení procesu přihlášky by měli uchazeči zkontrolovat, zda byla jejich přihláška dokončena na obrazovce „Moje přihlášky“. Žádná aplikace, která na obrazovce "Moje aplikace" nezobrazuje "Aplikace přijata", nebude hodnocena.

Dokumenty, které se mají nahrát do systému;

1) Certifikáty a další doklady prokazující úroveň znalostí a zkušeností kandidáta (Certifikáty ověří naše ministerstvo metodami zjišťování platnosti certifikátů stanovenými institucí, které jsou vydány.)

2) Podrobný životopis s fotografií,

3) Doklad o úrovni znalostí cizích jazyků,

4) Dokumentace o práci programátora v IT centrech minimálně 1 rok,

5) písemné prohlášení, že neexistuje zdravotní bariéra (příloha 1),

6) Dokument nebo dokumenty týkající se alespoň dvou současných programovacích jazyků (bude také přijímán přepis dokumentu.)

7) Jako analytik, systémový programátor a programátor trvale podléhá zákonu č. 657 nebo smluvním službám podléhajícím vyhlášce zákona č. 4 s článkem 399/B téhož zákona a době strávené v soukromém sektoru podléhajícím sociálním Bezpečnostní instituce nebo schválený s mokrým podpisem a razítkem. pracovní dokument,

8) Uchazeči, kteří vystudovali jiné než uvedené katedry nebo ekvivalentní katedry vysokých škol v zahraničí a mohou se hlásit, musí nahrát příslušný dokument do pole „Document Indicating Equivalence“ ve fázi „Vaše další dokumenty“ během aplikace e-governmentu. aby jejich žádosti byly vyhodnoceny.

Dokumenty je nutné nahrát ve formátu pdf nebo jpeg.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar