BRSA přijme 20 asistentů bankovních expertů

BRSA
BRSA

Agentura pro bankovní regulaci a dohled přijme na základě výsledků přijímací zkoušky asistenta bankovního specialisty (Banking Area), který bude zaměstnán v hlavních a poradenských útvarech Agentury (Istanbul).

Přijímací zkouška je dvoukolová, písemná a ústní. Písemná fáze přijímací zkoušky se bude konat v Istanbulu (Marmara University Göztepe Campus) v dopoledních a odpoledních hodinách v sobotu 4. června 2022.

Informace o místě, datu a čase písemných a ústních zkoušek budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách instituce (www.bddk.org.tr). Kandidáti nebudou informováni samostatně. Informace kandidátů o zkouškovém procesu o e-Government Banking Regulation and Supervision Agency – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
musí dodržet.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

Všeobecné podmínky

1) Být tureckým občanem.

2) Nebýt zbaven veřejných práv.

3) I když uplynuly lhůty uvedené v článku 53 tureckého trestního zákoníku; trestné činy proti bezpečnosti státu, trestné činy proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zpronevěra, vydírání, podplácení, krádež, podvod, padělání, zneužití důvěry, podvodník Nebýt odsouzen za úpadek, bid rigging, machinace, praní prádla majetkových hodnot pocházejících z trestné činnosti nebo pašování.

4) Z hlediska vojenského stavu; Nemá žádnou souvislost s vojenskou službou, nedosáhl věku vojenské služby nebo dokončil aktivní službu nebo byl odložen nebo přeložen do rezervní třídy, pokud dosáhl věku vojenské služby.

5) Nemat duševní chorobu, která by mu mohla bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností.

6) Článek 5411 první pododstavec zákona o bankách č. 8;

  • a) nebýt v úpadku v souladu s ustanoveními zákona o vymáhání a bankrotu č. 2004, nevydávat konkordát, mít neschválenou žádost o restrukturalizaci smírem nebo rozhodnutím o odkladu úpadku,
  • b) Opomenutí držet kvalifikované akcie nebo kontrolu v bankách, na které se vztahuje článek 5411 zákona o bankách č. 71, nebo v bankách, které byly převedeny do Fondu pojištění vkladů (fondu) před vstupem tohoto zákona v platnost,
  • c) Bankéři v likvidaci a finanční instituce v likvidaci s výjimkou dobrovolné likvidace, rozvojové a investiční banky, kterým byla odebrána licence k provozování činnosti, partnerská práva jejich partnerů, s výjimkou dividend, jakož i řízení a dohled převedené na Fond, nebo jejichž povolení a oprávnění provozovat bankovnictví a přijímat vklady a účastnické fondy byly odvolány. nemá kvalifikované akcie v úvěrových institucích nebo nedrží kontrolu před tím, než bude převeden na fond nebo před povolením a oprávněním k provozování bankovnictví a přijímání vkladů a účastí prostředky jsou zrušeny,
  • d) I když jim byla udělena milost, s výjimkou nedbalostních trestných činů, nebyli odsouzeni k těžkému odnětí svobody nebo více než pěti letům vězení podle zrušeného tureckého trestního zákoníku č. 765 a dalších zákonů nebo k trestu odnětí svobody na více než tři roky. let podle tureckého trestního zákoníku č. 5237 a dalších zákonů, nebo zrušené banky č. 3182 Odpor proti ustanovením zákona, zákona o bankách č. 4389, který byl tímto zákonem zrušen, zákona o kapitálových trzích č. 2499, a právní předpisy o úvěrových transakcích vyžadujících uvěznění nebo podle zrušeného tureckého trestního zákoníku č. 765, tureckého trestního zákoníku č. 5237 nebo jiných zákonů, hanebné trestné činy, jako je kvalifikovaná zpronevěra, zpronevěra, zpronevěra, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, zneužívání víry, podvodný bankrot a pašování trestné činy jiné než vykořisťování a pašování spotřeby, tajné dohody při úředních výběrových řízeních a nákupech, praní špinavých peněz nebo proti osobnosti státu prozrazení státního tajemství se spáchanými zločiny a, Trestné činy proti suverenitě státu a důstojnosti jeho orgánů, zločiny proti bezpečnosti státu, zločiny proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zločiny proti obraně státu, zločiny proti státnímu tajemství a špionáži, zločiny proti vztahy s cizími státy, trestné činy krácení daní nebo tyto trestné činy neodsouzení za účastenství, podmínky

7) Osoby, které nesplňují podmínky uvedené v čl. 5411 odst. 26 písm. a), b), c) ad) tohoto zákona v čl. 8 zákona o bankách č. XNUMX, generální ředitel v bankách, Nemohou být zaměstnáni jako asistenti generálního ředitele nebo úředníci s podpisovou pravomocí. Banky jsou povinny těmto osobám neprodleně odvolat podpisové oprávnění. V důsledku agenturních auditů jsou podpisové pravomoci členů banky, u kterých bylo zjištěno, že porušili ustanovení tohoto zákona nebo jiných příslušných právních předpisů a ohrozili bezpečný provoz banky, dočasně odňata ze strany členů banky. rozhodnutí rady. Nepatřit mezi ty, kterým je zakázáno pracovat v rozsahu ustanovení „Nemohou být zaměstnáni v žádné bance jako pracovníci s podpisovým oprávněním bez povolení představenstva“.

8) Nemít situaci, která by mu bránila ve jmenování do veřejné služby v archivním výzkumu a/nebo bezpečnostním vyšetřování.

ZKOUŠKA APLIKACE

Uchazeči mohou podávat své žádosti prostřednictvím e-Governmentu od 5. do 16. května 2022 do 23:59:59 prostřednictvím Agentury pro regulaci a dohled bankovnictví – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). obrazovka aplikace, která se stane aktivní v kalendáři.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar