TCDD najme 75 provozních pracovníků na stanici

TCDD najme 75 provozních pracovníků na stanici
TCDD najme 75 provozních pracovníků na stanici
Přihlásit se k odběru  


Z generálního ředitelství TCDD Enterprise

PROVOZNÍ PRACOVNÍK STANICE OZNÁMENÍ O NÁKUPU

75 Pracovníci provozu stanice budou přijati jako pracovníci na dobu neurčitou na pracoviště nacházející se v provinciích Istanbulských hranic Generálního ředitelství Správy státních drah Turecké republiky.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

Naše poptávka po práci 11.01.2022-17.01.2022 Bude zveřejněn v İŞKUR mezi

1- Pracovníci, kteří mají být přijati, budou zaměstnáni na našich pracovištích ředitelství stanice/náčelníka stanice umístěných v provinčních hranicích Istanbulu.

2-Mužští kandidáti se budou moci ucházet o vyhlášenou poptávku po pracovní síle.

3-Uchazeči nesmí ke dni vyhlášení dosáhnout věku 36 let.

4 Přihlásit se budou moci uchazeči, kteří absolvovali přidružený studijní program uvedený v naší žádosti o pracovní sílu.

5- reklama pracovní síla Dokumenty kandidátů v konečném seznamu zaslané İŞKUR po podání žádosti o naši žádost; Webové stránky TCDD pod oddělením lidských zdrojů generálního ředitelství TCDD Enterprise (tcdd.gov.tr) budou obdrženy kontrolou s následujícími dokumenty mezi daty, která budou oznámena v sekci oznámení.

O uchazečích, kteří nesplňují podmínky uvedené v oznámení, bude sepsán protokol a İŞKUR bude informován, že jejich přihláška nebyla přijata.

Požadované dokumenty;

– originál občanského průkazu se prokáže při doručení,

- dokument v rejstříku trestů s identifikačním číslem TR (od státního zastupitelství nebo s heslem e-governmentu)turkiye.gov.t jeadresu) obdrží. Ti, kdo mají záznam v rejstříku trestů, budou vynášet soudní rozhodnutí ohledně rozhodnutí v rejstříku trestů.

-Kopie osvědčení o vzdělání (Pole/obor bude uvedeno ve vzdělávacím dokumentu.)

- osvědčení o vojenském stavu (v dokladu, který přinesou) propuštění, odklad, poplatek nebo osvobození bude uvedeno.)

-S heslem e-governmentu http://www.turkiye.gov.trvzáno z Místo pobytu (bydliště) a jiný adresní doklad 

-S heslem e-governmentuturkiye.gov.t jepokud je k dispozici od bude Registrační a servisní prohlášení DataMatrix SGK,

- Dokument o výsledku KPSS (datum výpisu 26.11.2020),

– webové stránky TCDD (tcdd.gov.tr) zveřejněno v sekci oznámení Informační formulář žádosti o zaměstnání Bude dodáno jako vyplněné a podepsané modrým kuličkovým perem.

6-Všechna oznámení týkající se poptávky po pracovní síle (požadované podmínky, datum/místo doručení dokumentu, datum/místo ústní zkoušky, výsledek ústní zkoušky) Web TCDD (tcdd.gov.tr) budou zveřejněny v sekci oznámení.

7- Při ústní zkoušce uchazečů členy zkušební komise; Sebevědomí je 10 bodů, písemná komunikace je 10 bodů, verbální komunikace je 10 bodů, schopnosti pozorování-stres-řešení problémů jsou 20 bodů z 50 bodů v oblasti dovedností,

Odborný termín vztahující se ke škole, kterou vystudovali, bude hodnocen celkem nad 1 bodů, 10 otázka nad 1 bodů, 10 otázka nad 2 bodů, 15 otázky z technických předmětů nad 50 bodů a 100 bodů z odborné oblasti.

Na základě hodnocení se bere 50 % průměru bodů udělených členy zkušební komise a 50 % bodů KPSS a stanoví se skóre úspěšnosti a pořadí.

Počínaje kandidátem s nejvyšším skóre úspěšnosti bude určen počet požadovaných pracovníků a stejný počet náhradních kandidátů.

8- Mezi uchazeči, kteří budou na základě ústní zkoušky zaměstnáni jako provozní pracovníci stanice;

-Bude požadována zpráva prokazující, že test na drogy a stimulanty odebraný z laboratoře/nemocnice autorizované ministerstvem zdravotnictví je „negativní“.

- Z kterékoli z plnohodnotných státních nemocnic nebo oficiálních univerzitních nemocnic,Práce na velmi nebezpečných a nebezpečných pracích v rámci zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 6331Podpisy 8 lékařů s rozhodnutím (8 poboček; oftalmologie, otorinolaryngologie, interna, neurologie, všeobecná chirurgie, psychiatrie, kardiologie, ortopedie a traumatologie) Bude požadována zpráva Health Board.

Záležitosti, které mají být zahrnuty do zprávy Health Board;

  • Síly zraku jsou specifikovány samostatně pro pravé a levé oko,
  • Byl proveden test Color Inspection (Ishihara),
  • Mělo by být provedeno vyšetření sluchu (Při audiometrickém vyšetření by průměr čistého tónu 500, 1000 2000, 0 40 frekvencí měl být XNUMX - XNUMX dB.) A mělo by to být uvedeno v grafu audiometrie.

Ti, kteří nemají požadované výsledky hodnocení na vyšetření zraku/sluchu, a ti, kteří mají barvoslepost, nebudou zaměstnáni.

9-Li Zahájení pracovníci provozu stanice budou pracovat v souladu se Zákoníkem práce č. 4857.

10-Zkušební doba nastupujících pracovníků provozu stanice je 4 měsíce a těm, kteří ve zkušební době neuspějí, bude ukončena pracovní smlouva.

11-Li začíná Pracovníci provozu stanice budou pracovat minimálně 5 let na pracovišti, které zahájili, a během této doby nebudou moci požádat o přeložení.

12- Li začíná Pracovníci provozu stanice budou moci pracovat ve dne i v noci ve 24hodinovém režimu na směny.

13- Přijat jako provozní pracovník stanice ti, jejichž pracovní smlouva byla ukončena v souladu s druhým odstavcem článku 7 zákoníku práce č. 4857 do 25 let, a ti, kteří odešli rezignací; jejich vzdělání, kurz, stáž atd. ½ částky bude vzata zpět jako kompenzace spočtením nákladů na vzdělávací program se mzdou, kterou obdrží během vzdělávacího programu.

 

NÁBOR PRACOVNÍKŮ PROVOZU STANICE
KRAJ PROVINCIE, KTERÉ JE PRACOVIŠTĚ PŘIŘAZENA PRACOVIŠTĚ POČET PRACOVNÍKŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘIJATÝ Požadované přidružené studijní programy
1.BÖLG na ISTANBUL Stanice / přednosta stanice - ředitelství stanice na našich pracovištích v Istanbulu 75 Elektrický
Elektrotechnika
Údržba a opravy elektrických strojů
Elektro, stroje, opravy a údržba
Průmyslová elektřina
Elektronické technologie
Námořní elektronika
Elektrotechnika a elektronika
Elektrická a elektronika
Elektrotechnický a elektronický technik
Elektronika
Elektronický vysoký technik
Průmyslová elektronika
Technik průmyslové elektroniky
Technologie průmyslové elektroniky
Lodní elektronika
Železniční systémy Elektrické a elektronické technologie
Makine
Technologie železničních systémů
Počítačové programování
Počítačová technologie
Počítačový operátor

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar