Ministerstvo dopravy a infrastruktury pro nábor 3 stálých pracovníků

ministerstva dopravy a infrastruktury
ministerstva dopravy a infrastruktury

Pro zaměstnání v provinčních jednotkách ministerstva dopravy a infrastruktury budou prostřednictvím tureckého úřadu práce (İŞKUR) v rámci ustanovení zákoníku práce č.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

OBECNÉ PODMÍNKY

1) č. 2527 tureckých zahraničních šlechtických povolání, které mohou svobodně a umění v Turecku, veřejných, soukromých organizacích nebo na újmu ustanovením zákona o rekordním zaměstnávání v podnikání jako turecký občan,
2) Po dosažení věku 18 let ke dni podání žádosti,

3) Trestné činy proti bezpečnosti státu, trestné činy proti ústavnímu pořádku a jeho fungování, trestné činy proti národní obraně, trestné činy proti státnímu tajemství a špionáži, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, zneužívání důvěry, podvodný bankrot, i kdyby byl prominut. nebyli odsouzeni za trestné činy zmanipulování nabídky, zmanipulování výkonu činu, praní majetku z trestného činu nebo pašování,

4) nesmí být zbavena výkonu veřejných práv,

5) Pro mužské kandidáty; nesouvisí s vojenskou službou (která byla vykonána, pozastavena nebo osvobozena),

6) Nemající zdravotní stav, který by bránil práci na plný úvazek a na směny,

7) nepobírá starobní, starobní nebo invalidní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení,

APLIKACE A HODNOCENÍ APLIKACÍ

1) Uchazeči, kteří splňují požadavky přihlášky, se budou moci přihlásit z webové stránky (iskur.gov.tr) mezi 24. – 28. lednem 2022, z nejbližšího servisního střediska İşkur nebo prostřednictvím telefonní linky ALO 170.

2) Kandidát bude sám odpovědný za to, že proces podávání žádostí bude bezchybný, úplný a v souladu s problémy uvedenými v oznámení.

3) Spolu s vyhlášenými seznamy budou uchazeči vyzváni k předložení dokumentů týkajících se všeobecných a zvláštních podmínek na adresu „Ministerstvo dopravy a infrastruktury Hakkı Turaylic Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA“ osobně nebo poštou. kazanKonečný seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách našeho ministerstva (uab.gov.tr) a kandidátům nebude zasíláno žádné písemné oznámení.

4) Ti, u nichž se zjistí, že během žádosti a postupů podali nepravdivá prohlášení nebo jim poskytli nepravdivé dokumenty, nebudou jmenováni, protože jejich žádosti budou považovány za neplatné. I když byli jmenováni, budou zrušeni. Kromě toho bude na vrchní státní zastupitelství v Ankaře podáno trestní oznámení na ty, u nichž se zjistí nepravdivá prohlášení nebo nepravdivé dokumenty.

5) K ústní zkoušce nebudou pozváni uchazeči, kteří nesplní vyhlášené požadavky na přihlášku.

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar