Ministerstvo kultury a cestovního ruchu přijme 500 smluvních zaměstnanců

Ministerstvo kultury a cestovního ruchu přijme stálé pracovníky
Ministerstvo kultury a cestovního ruchu přijme stálé pracovníky
Přihlásit se k odběru  


Příloha 657 Zásad týkajících se zaměstnávání smluvního personálu, která vstoupila v platnost rozhodnutím Rady ministrů ze dne 4. června 06 a číslo 06/1978, v souladu s odstavcem (B) článku 7 zákona o státních zaměstnancích č. 15754 v zemských organizačních jednotkách Ministerstva kultury a cestovního ruchu Na základě bodového hodnocení skupiny KPSS (B) za rok 2 bylo celkem 2020 smluvních pracovníků, z toho 400 členů ochrany a ostrahy a 100 pomocných pracovníků (úklidových pracovníků), bude přijat bez písemné a ústní zkoušky do zaměstnání podle odstavce (b) tohoto článku.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

OBECNÉ PODMÍNKY

Uchazeči jsou povinni mít výše požadovanou kvalifikaci, všeobecné podmínky v § 657 zákona č. 48 a následující zvláštní podmínky:
1. Být tureckým občanem

2. Být v době uzávěrky přihlášek alespoň 18 let

3. Nebýt zbaven veřejných práv

4. I když uplynuly lhůty uvedené v článku 53 tureckého trestního zákoníku; trestné činy proti bezpečnosti státu, trestné činy proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, zneužití důvěry, podvodník Nebýt odsouzen za úpadek, bid rigging, machinace plnění , praní majetkových hodnot pocházejících z trestné činnosti nebo pašování

5. z hlediska vojenské služby;

  • a) Nesouvisí s vojenskou službou
  • b) Nebýt vojenského věku
  • c) Pokud dosáhl věku vojenské služby, vykonává aktivní vojenskou službu nebo byl odložen nebo převeden do náhradní třídy,

6. Nemat duševní chorobu, která by mu mohla bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1- Mít kvalifikaci opačné k pozici, která má být preferována

2- Podle výsledků veřejné výběrové zkoušky z roku 2020 mít alespoň 93 a více bodů z KPSSP94 pro absolventy přidruženého studia a KPSSP55 pro absolventy středního vzdělávání (střední školy nebo rovnocenné školy)

3 - Nedostávám odchod do důchodu ani starobní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení

4- Status žadatelů; Článek 657/B zákona o státních zaměstnancích č. 4 uvádí: „V případě, že smlouvy takto zaměstnaných vypoví jejich instituce z důvodu porušení zásad smlouvy o poskytování služeb nebo pokud smlouvu vypoví jednostranně v rámci po dobu trvání smlouvy, s výjimkou výjimek stanovených rozhodnutím prezidenta, nebudou orgány osvobozeny, dokud neuplyne jeden rok od data ukončení. nemohou být zaměstnány na smluvních personálních pozicích.“ v souladu s

ZPŮSOB A MÍSTO POUŽITÍ

1. Přihlášky budou přijímány elektronicky mezi 07-12.

2. Uchazeči, kteří se chtějí přihlásit, by se měli přihlásit prostřednictvím Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.
3. Přihlášky uchazečů, kteří nesplňují některou z požadovaných podmínek, nebudou hodnoceny.

4. Kandidáti se budou moci ucházet o pozici pouze na základě jedné provincie a svého vzdělání a žádosti o více než jednu provincii nebo kvalifikaci (studium, pozice) nebudou přijaty, protože se budou podílet na hodnocení, které bude vytvořeno pro provincii, kterou preferují.

5. Zájemci si budou moci prohlédnout informace o náboru na webových stránkách našeho ministerstva a na Kariérní bráně.

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar