Porušení práv v kauze vlakové neštěstí Pamukova od Ústavního soudu

Porušení práv v kauze vlakové neštěstí Pamukova od Ústavního soudu
Porušení práv v kauze vlakové neštěstí Pamukova od Ústavního soudu
Přihlásit se k odběru  


Ústavní soud vynesl rozsudek o porušení práv v kauze vlakového neštěstí Pamukova, která se mezi tamním soudem a Nejvyšším soudem 7x protáhla a nakonec selhala. Soud zdůraznil, že případ se protahoval.

Podle zpráv Alicana Uludağa z Deutsche Welle Turkish;” Ústavní soud rozhodl, že kauza kolem vlakového neštěstí Pamukova, při které v roce 2004 zemřelo 41 lidí a 90 lidí bylo zraněno, se mezi soudem a kasačním soudem sedmkrát motala a byla zamítnuta pro promlčení. S konstatováním, že případ se protahuje, Nejvyšší soud rozhodl, že H. T., který při nehodě přišel o manželku, bude vyplaceno 50 tisíc TL za nemajetkovou újmu.

Osobní vlak, který uskutečnil expedici Istanbul/Haydarpaşa-Ankara, vykolejil 22. července 2004 poblíž Mekece Mahallesi, okres Pamukova v Sakarya. Ve znaleckém posudku zpracovaném v rámci šetření bylo zjištěno, že vlak, který měl v místě události jet rychlostí maximálně 80 kilometrů za hodinu, jel v době sp. nehoda. Oznámením bylo zjištěno pochybení u strojvedoucího FK, druhého strojvedoucího RS a vlakového přednosty KC. Vrchní státní zastupitelství Sakarya podalo žalobu na tři jména.

Případ, který začal v roce 2004, probíhal mezi kasačním soudem a místním soudem sedmkrát až do roku 2019.

Oznámením svého prvního rozhodnutí v roce 2008, Sakarya 2nd High Criminal Court osvobodil K.C. a odsoudil FK na 2 roky a 6 měsíců vězení a R.S na 1 rok a 3 měsíce vězení. 12. trestní kolegium Nejvyššího soudu o rok později toto rozhodnutí zrušilo.

Při opětovném prošetřování případu v roce 2012 soud konstatoval, že trestným činem obžalovaným bylo „způsobení nehody na železnici v důsledku nedbalosti nebo nezkušenosti v profesi nebo umění, neuposlechnutí předpisů a příkazů a pravidel“ a rozhodl upustit od věci s odůvodněním, že uplynula promlčecí lhůta.

Nejvyšší soud podruhé zrušil

Odvolací Nejvyšší soud rozhodnutí zdejšího soudu zrušil s tím, že trestný čin byl v rozsahu „způsobení smrti více osob a zranění mnoha osob v důsledku neopatrnosti a neopatrnosti“.

Zdejší soud, který ve věci rozhodoval v roce 2014, rozhodl, že obviněnému R. S. se ukládá trest odnětí svobody v trvání 1 roku a 15 dnů, obviněnému F. K. trest odnětí svobody v trvání 3 let, 1 měsíce a 15 dnů.

Třetí rozklad od Nejvyššího soudu

Odvolací Nejvyšší soud, který v odůvodněném rozhodnutí v roce 2018 zjistil nedostatky, rozhodnutí opět zrušil. Sakarya 2nd High Criminal Court na svém posledním slyšení v roce 2019 rozhodl, že F.K by měl být pokutován 15 tisíci 784 TL a R.S. se soudní pokutou ve výši 47 tisíc 352 TL, a nařídil jim zaplatit tyto pokuty ve 20 stejných splátkách. I toto rozhodnutí se však oddálilo.

12. senát kasačního soudu, který věc v témže roce na základě odvolání znovu projednal, rozhodl, že veřejná věc proti obžalovaným se zastavuje s odůvodněním, že uplynula promlčecí lhůta.

HT, který při nehodě přišel o manželku, podal jako poslední možnost individuální žádost k Ústavnímu soudu.

AYM: Případ se protahuje

I. sekce Ústavního soudu projednala spis na své schůzi dne 23. listopadu 2021. Nejvyšší soud rozhodl, že byla porušena procesní stránka stěžovatelova ústavně zaručeného práva na život, rozhodl, že stěžovateli bude vyplacena čistá náhrada nemajetkové újmy ve výši 50 tisíc TL.

Podle došlých informací je v odůvodnění rozhodnutí, jehož sepsání stále probíhá, „S ohledem na obsah řízení v celém hlavním líčení a zrušovací rozhodnutí je důvodem pro zamítnutí věci z důvodu sp. promlčení je, že případ byl odložen. V tomto ohledu nelze říci, že by řízení, které je předmětem žádosti, bylo vedeno s přiměřenou péčí a rychlostí.

Chybí soubor o správcích TCDD

Na druhé straně vrchní státní zastupitelství Sakarya uvedlo, že ačkoli by měly být instalovány automatické nebo poloautomatické řídicí systémy pro pomoc strojníkům, nebyly instalovány a byly zjištěny nedostatky v nástavbě. kazanRovněž zahájil vyšetřování proti úředníkům generálního ředitelství TCDD s tvrzením, že sehrál roli ve výskytu TCDD. Vrchní státní zastupitelství, které v rámci vyšetřování rozhodlo o nepříslušnosti, zaslalo spis vrchnímu státnímu zastupitelství v Ankaře. V rozhodnutí Ústavního soudu bylo poznamenáno, že výrok „Výsledek tohoto šetření se nepodařilo zjistit“.

Přehlídka železničního průmyslu Armin sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar