Ministerstvo pro rodinu a sociální služby přijme 15 smluvních IT pracovníků

Ministerstvo pro rodinu a sociální služby
Ministerstvo pro rodinu a sociální služby
Přihlásit se k odběru  


Zaměstnán v Ústřední organizaci Ministerstva pro rodinu a sociální služby, „Zásady a zásady týkající se zaměstnávání smluvního IT personálu ve velkých jednotkách zpracování informací veřejných institucí a organizací“ zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 375 a číslo 6, na základě dodatečného článku 31.12.2008 vyhlášky-zákon č. 27097. V souladu s druhým odstavcem článku 8 nařízení o řízení bude přijato 15 (patnáct) smluvních IT pracovníků.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

OBECNÉ POŽADAVKY NA APLIKACI

a) Dodržovat všeobecné podmínky uvedené v článku 657 zákona č. 48 o státních úřednících,

b) absolvovat čtyřleté katedry počítačového inženýrství, softwarového inženýrství, elektrotechniky, elektronického inženýrství, elektrotechniky a průmyslového inženýrství fakult nebo vysokých škol, jejichž rovnocennost byla přijata Radou pro vysokoškolské vzdělávání,

c) kromě těch, které jsou uvedeny v písmenu b), z technických kateder fakult poskytujících čtyřleté vzdělávání, kateder přírodovědné literatury, pedagogiky a pedagogiky, kateder poskytujících výuku v oblasti počítačů a techniky a statistiky, katedry matematiky a fyziky, nebo z koleje, jejíž rovnocennost uznala Rada vysokých škol Absolventi jiných vysokých škol než uvedených v této části mohou žádat o 2násobek měsíčního hrubého smluvního mzdového stropu.

d) minimálně 3 (tři) roky na software, návrh a vývoj softwaru, řízení tohoto procesu nebo instalaci a správu rozsáhlých síťových systémů, minimálně 5 (tři) roky u těch, kteří nepřekročí dvojnásobek mzdového stropu, alespoň 4 (pět) let pro ty, kteří nepřekročí trojnásobek mzdového stropu. Mít alespoň 8 (osm) let odborné praxe pro ty, kteří nepřekročí 657 (čtyři)krát, (při určování odborné praxe; jako IT personál, stálí zaměstnanci podléhající zákonu č. 4 nebo pododstavci (B) článku 399 téhož zákona a zákonné vyhlášky č. XNUMX. Služební doby zdokumentované jako informatický personál ve statutu pracovníka placením prémií sociálním bezpečnostní instituce ve smluvních službách a v soukromém sektoru jsou brány v úvahu),

e) Zdokumentovat, že zná alespoň dva ze současných programovacích jazyků, pokud mají znalosti o hardwaru počítačových periferií a zavedené správě a zabezpečení sítě.

f) U kandidátů mužského pohlaví, pokud nedosáhl věku vojenské činné služby nebo dosáhl-li věku vojenské služby, absolvovat řádnou vojenskou službu nebo být zproštěn nebo odložen nebo převeden do náhradní třídy.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI, MÍSTA A DATUM

Přihlášky budou přijímány digitálně mezi 19.11.2021 – 06.12.2021 do 18:00. Uchazeči, kteří chtějí zkoušku složit, se mohou přihlásit prostřednictvím e-governmentu (Ministerstvo rodiny a sociálních služeb / Career Gate) a Career Gate na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Přihlášky podané poštou nebo jiným způsobem nebudou akceptovány.

Za správnost, úplnost a v souladu s problémy uvedenými v oznámení odpovídá samotný kandidát.

Přehlídka železničního průmyslu Armin sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar