Oznámení losování o změně věku 2021–65 let na rok 72 Ministerstva zdravotnictví

ministerstvo zdravotnictví
ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví, uzávěrka přihlášek je 4. května 2021, oznámení o losování o opětovné přiřazení věku 2021-65 let pro rok 72.Z ministerstva zdravotnictví:

OZNAMOVÁNÍ VĚKU 2021-65 MÍRU ZPĚTNÉHO ZMENOVÁNÍ Z ROKU 72

Podle přílohy 3359 zákona o základních zdravotnických službách č. 1 „se jmenování odborníků, lékařů, zubních lékařů a lékárníků a pozice veřejných institucí a organizací provádějí v souladu s právními předpisy v lékařství. po dokončení postupů stanovených v právních předpisech bez získání souhlasu s otevřeným jmenováním a jejich umístění provádí ministerstvo zdravotnictví bez vyšetření a losem. “ ustanovení je zahrnuto.

Na druhé straně v příloze 17 výše uvedeného zákona „Lékaři a specializovaní lékaři pracující ve zdravotnických zařízeních a organizacích spadajících pod ministerstvo zdravotnictví a jeho přidružených společností a rodinní lékaři zaměstnaní v souladu s ustanoveními zákona o rodinném lékařství č. 24 ze dne 11/2004/5258 jsou každoročně schvalovány ministerstvem. Za předpokladu, že může pracovat až do věku sedmdesáti dvou let. “ byla zahrnuta regulace.

V této souvislosti, v souladu s oběžníkem ze dne 23. 11. 2017 a číslem 2017/19, musí být prováděny postupy umisťování za účelem zajištění opětovného zaměstnávání lékařů a odborných lékařů ve věku od 65 do 72 let a kteří dříve pracovali na ministerstvu zdravotnictví nebo jeho přidružených organizacích jsou V počítačovém prostředí to bude provedeno losem.

A- OBECNÉ ZÁSADY

1) Žádosti lze nalézt na webových stránkách Generálního ředitelství pro správu služeb Ministerstva zdravotnictví (https://yhgm.saglik.gov.tr/), prostřednictvím Personálního informačního systému (PBS), se systémem ověřování identity brány e-Devlet, a ve lhůtách stanovených v harmonogramu kreslení.

2) Místo a čas losování (https://yhgm.saglik.gov.trbude oznámeno na internetu.

3) Uchazeči, kteří se přihlásí, vyplní přihlášku elektronicky na PBS, uloží a dokončí své preference mezi daty uvedenými v loterijním kalendáři. Po dokončení procesu se informace a předvolby aplikace nezmění. Aplikace, které nejsou finalizovány, nebudou brány v úvahu.

4) Dokončená přihláška nebude zaslána samostatně jako fyzické dokumenty.

5) Uchazeči, kteří se přihlásí, budou moci v rámci oznámeného kalendáře provést maximálně deset (10) možností, s ohledem na místa, která mají být otevřena v personálním informačním systému (PBS). Kandidáti, kteří prohlásí, že chtějí být vypořádáni s obecnou loterií, budou umístěni na volná volná místa s obecnou loterií, pokud je nelze umístit do svých preferencí.

6) Kdo chce podat přihlášku do loterie a zrušit svoji přihlášku, může přihlášku do loterie zrušit elektronicky prostřednictvím PBS do středy 05. května 2021 - úterý 18. května 2021 do 18:00. Ti, kdo zrušili žádost o loterii, se o tuto loterii nemohou znovu ucházet.

7) Přihlášky, které nebudou považovány za vhodné v důsledku kontroly, budou oznámeny na PBS jako náhrada za oznámení spolu s důvody zamítnutí a námitky budou přijaty elektronicky a výsledky budou oznámeny na PBS.

8) Období uvedená v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 97 se zohlední při přeřazení osob, které se stáhly a jsou považovány za stažené ze státní služby. Přihlášky osob, které se nacházejí v této situaci, však budou přijaty, přičemž do konce lhůty pro losování zbývá jeden měsíc do konce jejich zdravotního postižení.

9) V oznámení o jmenování uchazečů, kteří byli umístěni na pozice Ministerstva zdravotnictví a přidružených institucí, bude jako základ použita adresa uvedená uchazečem v přihlášce.

10) Ti, kteří byli v důsledku losování umístěni do jakéhokoli personálu nebo na jinou pozici, nebudou moci o loterii znovu žádat po dobu jednoho roku od vyhlášení výsledků losování.

11) Přihlášky uchazečů, kteří nesplňují podmínky uvedené v textu oznámení, nebudou přijaty. Ti, jejichž žádosti byly přijaty neúmyslně a umístěny losem, nebudou jmenováni a budou zrušeni, i když budou jmenováni.

B- KANDIDÁTY, KTEŘÍ SE MOHOU UPLATNIT NA KURZ A POŽADAVKY

1) Uchazeči musí splňovat obecné podmínky uvedené v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48.

2) Lékaři a specializovaní lékaři, kteří ke dni šarže dovršili věk 65 let a dříve pracovali na ministerstvu zdravotnictví nebo v přidružených zařízeních a kteří nedosáhli věku 72 let (Lékaři mladší 65 let lze použít na další oznámená otevřená pravidla jmenování.)

3) O toto pravidlo se budou moci ucházet lékaři a specializovaní lékaři, kteří odcházejí do důchodu z moci úřední kvůli věku 65 let a nadále pracují jako smluvní rodinný lékař.

4) Žádosti o šarže těch, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, nebudou přijaty.

DOKUMENTY VYŽADOVANÉ C

Za účelem dokončení postupů jmenování uchazečů, kteří jsou po losování umístěni na pozice Ministerstva zdravotnictví a přidružených institucí, následující dokumenty založené na jmenování, spolu s přihláškami; V rámci ohlášeného kalendáře budou zaslány nákladem nebo doručeny ručně na adresu uvedenou v příloze instituce, ve které jsou usazeni.

a) Podepsaná petice uvádějící stav rejstříku trestů.

b) Podepsaná petice uvádějící, že nesouvisí s vojenskou službou. (Jmenování ostatních nebude provedeno)

c) Podepsaná petice uvádějící, že nemá duševní chorobu, která by mu mohla bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností.

d) Pasová fotografie (6 pořízených za posledních šest měsíců)

e) Formulář majetkového přiznání.

f) Schválený plán služeb, který mají obdržet ti, kteří opustili své povinnosti při práci v jiných veřejných institucích a organizacích, od svých posledních institucí.

g) Dokument uvádějící, že zaměstnanci smluvních vztahů ve veřejných institucích a organizacích a pracovníci v soukromých zdravotnických zařízeních jsou z jejich institucí propuštěni.

UCHAZEČI, KTEŘÍ V RÁMCI VÝKONU VYZNAMILI ZAMĚSTNANCE A POZICE, MALI DODAT DOKONČENOU ADRESU SVOJICH DOKUMENT O JMENOVÁNÍ.

TR MINISTERSTVO ZDRAVÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SPRÁVNÍCH SLUŽEB

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Č.: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Kontakt: 0 (312) 585 10 00

PLÁN KURZU RESTORACE NA VĚK 2021 ROKŮ 65 LET

vyhlášení losování o rok přidělení ministerstva zdravotnictví

Armin

sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar