Ministerstvo obchodu přijme 60 pomocných obchodních specialistů

Ministerstvo obchodu
Ministerstvo obchodu

Aby mohli být jmenováni do kádrů 8. a 9. stupně ve třídě všeobecných administrativních služeb na ministerstvu obchodu, budou přijímacími zkouškami přijati obchodní specialisté v následujících oblastech a počtech.


Přijímací zkouška bude probíhat ve dvou fázích, písemné a ústní.

Na písemnou zkoušku budou pozváni kandidáti s 20násobným počtem kvót podle pořadí úspěšnosti podle typu skóre KPSS uvedeného pro každou níže uvedenou sekci. Na písemnou zkoušku budou pozváni všichni uchazeči, kteří mají stejný počet bodů jako poslední uchazeč.

ministerstvo obchodu zajistí nábor odborného asistenta

Datum a metoda žádosti o zkoušku

Přihlášky ke zkouškám budou podány na podnikové webové stránce našeho ministerstva (www.ticaret.gov.tr) mezi 18/12/2020 - 28/12/2020 a přihlášky, které nebudou podány elektronicky ve lhůtě uvedené v oznámení, nebudou brány v úvahu. Uchazeči se budou moci přihlásit pouze do jednoho z těchto oddělení.

ii. Datum a místo zkoušky

Písemná zkouška se bude konat v Ankaře 31. ledna 2021 a místo a čas zkoušky budou uvedeny v přihlašovacích dokumentech uchazečů. Uchazeči musí být přítomni na místě, kde se budou skládat na zkoušku nejméně jednu hodinu před konáním zkoušky, a mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Ústní zkouška se bude konat v Ankaře a datum a místo ústní zkoušky bude oznámeno na podnikové webové stránce našeho ministerstva (www.ticaret.gov.tr) spolu s výsledkem písemné zkoušky.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy