Katastr nemovitostí a katastr obstarat 5 pomocných specialistů

nábor provede odborný asistent katastru nemovitostí a katastru nemovitostí
nábor provede odborný asistent katastru nemovitostí a katastru nemovitostí

5 Zástupci katastru nemovitostí a katastru Znalci budou vybráni z absolventů níže uvedených kateder se soutěžní zkouškou pro práci v Ústřední organizaci Generálního ředitelství katastru nemovitostí a katastru nemovitostí.


DATUM APLIKACE A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Žádosti podává mezi 27.11.2020 - 04.12.2020 Generální ředitelství katastru nemovitostí a systém podávání žádostí o katastr nemovitostí (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) prostřednictvím elektronických médií, ruční doručování dokumentů, pošty, e-mailu atd. Žádosti podané prostředky nebudou brány v úvahu. Kandidát během přihlášky;

1) Vysokoškolský diplom nebo vysvědčení o absolvování studia nebo doklad pro absolventy, kteří ukončili vzdělání v zahraničí, doklad o tom, že příslušná správa uznává rovnocennost diplomů,

2) výsledkový dokument KPSS,

3) Písemný životopis,

4) Pasová fotografie,

Bude naskenován a nahrán do systému.

Také mezi kandidáty;

1) Písemné prohlášení, že neexistuje překážka v trvalém plnění jeho povinností týkajících se zdraví,

2) Písemné prohlášení o statusu vojenské služby pro mužské kandidáty,

3) Písemné prohlášení z rejstříku trestů.

Bude provedeno elektronicky během aplikace.

Dokumenty a výpisy obdržené elektronicky budou uchazečem fyzicky předloženy, pokud o to úřad požádá.

Mezi těmi, jejichž žádosti jsou přijímány a jejichž jména jsou mezi těmi, kteří se mohou zúčastnit soutěžní zkoušky, budou zkoušky těch, u nichž se zjistí, že učinili nepravdivá prohlášení, považovány za neplatné, jejich jmenování nebude provedeno a pokud budou jmenováni, budou zrušeni. Personál v této situaci nebude moci požadovat žádná práva a za účelem uplatnění příslušných ustanovení tureckého trestního zákoníku bude podáno trestní oznámení k Úřadu hlavního státního zástupce.

 DATUM A MÍSTO ZKOUŠKY

1) Soutěžní zkouška se bude konat pouze formou ústní zkoušky v Ankaře.

2) Z uchazečů, jejichž žádosti jsou přijímány, bude na ústní zkoušku pozván čtyřnásobek počtu oznámených pozic pro každé oddělení. Podle hodnocení založeného na skóre KPSS (A) P4 kandidátů bude na ústní zkoušku způsobilých prvních 1 kandidátů z oddělení počítačového inženýrství a prvních 8 kandidátů z oddělení softwarového inženýrství. Na zkoušku budou vzati kandidáti se stejným skóre jako poslední kandidát.

3) Seznam uchazečů způsobilých ke složení zkoušky, datum zkoušky a místo zkoušky lze najít na webových stránkách našeho generálního ředitelství (http://www.tkgm.gov.tr) bude oznámeno. Uchazeči nebudou zvlášť informováni.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy