Generální ředitelství nadací pro nábor 5 pomocných inspektorů

z generálního ředitelství nadací se stane asistent inspektora
z generálního ředitelství nadací se stane asistent inspektora

Aby byli přiděleni do střediska (Ankara) a istanbulské pracovní skupiny Generálního ředitelství pro dohled a inspekci Generálního ředitelství nadací a podle zákona o státních zaměstnancích s číslem 657, kádry pomocného inspektora, jejichž místo služby, třída, titul, titul a počet jsou uvedeny níže, se skládají ze dvou částí, písemné a ústní, Díky soutěžní zkoušce, která se bude konat v Ankaře, bude přijato 5 pomocných inspektorů.


Za účelem složení zkoušky;

1 - Mít podmínky uvedené v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

2 - Vystudovat čtyřletou právnickou, politickou, ekonomickou, ekonomickou a správní vědu na univerzitách nebo vysokých školách v Turecku i v zahraničí, jejíž rovnocennost přijala Rada pro vysokoškolské vzdělávání,

3 - do 01.01.2021 mladší 35 let,

4 - Být mezi prvními 2019 lidmi podle nejvyššího počtu přihlášených uchazečů, kteří dosáhli 2020 nebo více při zkouškách pro výběr personálu pro veřejnost u kandidátů, kteří budou jmenováni do pozic skupiny A zastávaných ÖSYM v letech 48 a 80 (ten, jehož skóre se rovná 100. kandidátovi) Na zkoušku budou také přijati kandidáti.)

5 - Chcete-li být úspěšní na alespoň (E) úrovni v jedné ze zkoušek z cizojazyčných znalostí (YDS) konaných v letech 2018-2019-2020.

6- Kandidáti, kteří se chtějí zúčastnit zkoušky, vyplní formulář v příloze 27.9.2008 nařízení o nadacích zveřejněný v Úředním věstníku ze dne 27010 a číslovaném 22.

a) 6 pasové fotografie ve velikosti 4,5 × 6 pořízené za posledních 4 měsíců,

b) originál osvědčení o absolvování, kopie schválená generálním ředitelstvím nebo výtisk e-Governmentu,

c) výsledkový dokument KPSS a YDS,

d) mužští kandidáti nesouvisejí s vojenskou službou,

- Neexistuje žádný trestní rejstřík,

- Je vhodný pro práci po celé zemi, pokud jde o zdraví, za všech klimatických a cestovních podmínek,

Přiložené bude vlastnoruční prohlášení kandidáta.

7- Ti, u nichž se zjistí, že učinili nepravdivá prohlášení v informacích obsažených v přihlášce a dokumentech a kteří nesplňují podmínky pro účast na zkoušce, ztrácejí svá práva týkající se zkoušky.

8 - Kandidáti se přímo nebo doporučeně přihlásí na Oddělení poradenství a inspekce v Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA.

9- Poslední datum podání žádosti je do konce pracovního dne 18.12.2020, zpoždění na příspěvku nebudou brány v úvahu.

10- Vstupní dokument ke zkoušce na soutěž bude získán od Ředitelství pro vedení a kontrolu od 28.12.2020 do konce pracovní doby dne 15.01.2021, uchazeči, kteří nemají vstupní dokument ke zkoušce na soutěž, nebudou ke zkoušce přijati.

11- Soutěžní zkouška se bude konat dne 16.01.2021 v místě a čase uvedeném ve vstupním dokumentu soutěžní zkoušky. Vítězové písemné zkoušky budou vyhlášeni na vývěskách Generálního ředitelství nadací a Ředitelství pro poradenství a inspekci. https://vgm.gov.tr Budou také oznámeni na internetových stránkách a budou pozváni k ústní soutěžní zkoušce písemným oznámením, že písemnou soutěžní zkoušku vyhráli.

12- Zásady, které je třeba dodržet při zkoušce https://vgm.gov.tr Bude zveřejněno na internetové adrese.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy