Připomenutí opatření Covid-19 v domovech pro seniory a v centrech péče o zdravotně postižené

Připomínka opatření covid v domovech s pečovatelskou službou a střediscích zdravotní péče
Připomínka opatření covid v domovech s pečovatelskou službou a střediscích zdravotní péče

Ministerstvo rodiny, práce a sociálních služeb zaslalo oběžník připomínající pravidla preventivních opatření a postupů Covid-19, která by měla být přijata pro zaměstnance pracující v pečovatelském domě, středisku zdravotně postižených a dětských domovech.


V oběžníku, který zaslal v rámci opatření Covid-19, ministerstvo připomnělo, že přísná opatření uplatňovaná od února vůči pečovatelskému domu a domovu s pečovatelskou službou a dětským domovům a pracovníkům v těchto ústavech budou pokračovat i v následujících dnech. Do oběžníku, kde byla připomenuta pravidla týkající se opatření a postupů, byla zahrnuta následující varování:

Směny budou pokračovat jako období 14 dnů

Směny zaměstnanců pracujících v těchto institucích budou i nadále uspořádány jako 14denní období. Po návratu z nemocnice bude doba izolace 14. Pokud izolace není možná po dobu 14 dnů, provede se izolace alespoň 10 dní.

Před prací pro personál v domácí izolaci bude proveden test PCR

Test PCR, který se provádí od dubna a je aplikován na zaměstnance před zahájením práce, bude pokračovat. Po zkoušce před změnou bude věnována pozornost tomu, aby lidé byli i nadále izolováni dodržováním pravidel úplné izolace, aby zaměstnanci nezačali pracovat bez zveřejnění výsledku testu a aby byl do pracovní oblasti odvezen personál, jehož výsledek testu PCR je hlášen jako negativní.

Sociální aktivity nebudou povoleny

Socializace zaměstnanců pracujících v instituci bude udržována co možná nejmenší. Lidé nebudou mít možnost jíst společně. Společenské akce nebudou povoleny na místech přidružených k ministerstvu.

Hosté přijatí v nouzových situacích budou po dobu 14 dnů absolutně izolovaní

Zajistí se, že hosté odvezení do organizací v nouzových situacích budou po dobu 14 dnů izolováni, testování bude provedeno na konci 14denní izolační doby a lidé, u nichž budou hlášeny negativní výsledky testů, budou převezeni do svých pokojů. Ti, kteří podstoupí ústavní léčbu, budou propuštěni z nemocnice po dokončení léčby a objevení dvou negativ testů PCR, které mají být provedeny 24-48 hodin poté.

Sledování kontaktů bude prováděno podle kontaktního algoritmu

Izolace osob označených jako kontakt bude provedena v jednočlenných oblastech, kde se nacházejí, a pokud to v jednočlenných oblastech není možné, bude jejich izolace zajištěna s nejmenším počtem osob. Sledování kontaktů bude prováděno podle kontaktního algoritmu.


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy