Podrobnosti oznámených postupů zkoušek ve školách

Podrobnosti oznámených postupů zkoušek ve školách
Podrobnosti oznámených postupů zkoušek ve školách

Ministerstvo národního školství sdílelo všechny podrobnosti o tom, jak provádět zkoušky ve školách, dopisem zaslaným 81. V článku, který byl na začátku akademického roku oznámen, že studenti budou odpovědní za celé osnovy, bylo oznámeno, že postupy měření a hodnocení budou v prvním období akademického roku 2020--2021 probíhat na základních, středních a středních školách v souladu s opatřeními Kovid-19.


S podpisem ministra národního školství Ziya Selçuka zaslal provinciím dva samostatné dopisy týkající se osobního vzdělávání a zkoušek na základních a středních školách a středních školách.

Podle zaslaného příspěvku budou platné dosavadní postupy hodnocení a hodnocení na středních školách. Harmonogram přihlášek ke zkoušce stanoví správní rada vzdělávací instituce a všem studentům bude včas oznámena správou vzdělávací instituce. Zkoušky budou aplikovány tak, že na každou zkoušku, včetně soboty, bude-li třeba, bude poskytnuta jedna hodinová hodina a otázky na zkoušku budou připraveny v souladu s tímto obdobím.

Kromě toho budou na středních školách praktikovány zkoušky tělesné výchovy a sportu, výtvarného umění a hudební výchovy.

V aplikacích na zkoušky bude plán sezení studentů prováděn způsobem, který chrání fyzickou vzdálenost, s přihlédnutím k použití masek a hygienických pravidel. Opatření související s vypuknutím Kovid-19 ve všech postupech měření a hodnocení budou provedena zcela a včas podle Rozvoje hygienických podmínek ve vzdělávacích institucích, Příručky pro prevenci a kontrolu infekcí.

Studenti, kteří potřebují ubytování během zkouškového procesu, budou moci využívat ubytovny školy v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, s platem nebo bez placení, podle jejich podmínek.

Studenti, kteří mají chronické onemocnění v sobě nebo v rodině, se kterými jsou ubytováni, a studenti, kteří jsou v karanténě kvůli chycení nebo kontaktu s Kovidem 19 nebo kterýmkoli z jejich rodinných příslušníků, a proto se nemohou ve stanovené lhůtě zúčastnit zkoušek ve vzdělávací instituci a Zkouška bude provedena v izolovaném prostředí s použitím nezbytných preventivních opatření.

Zkoušejte zásady aplikace na základních a středních školách

Na druhou stranu budou do rozsahu měření a hodnocení zahrnuty aktivity distančního vzdělávání spolu s aktivitami osobního vzdělávání na veřejných a soukromých základních školách, středních školách a středních školách imáma hatipa.

V souladu s rozhodnutími provinčních a okresních ředitelství národního školství ve spolupráci s hygienickými výbory budou postupy měření a hodnocení prováděny stejně jako před epidemií v souladu s ustanoveními příslušných předpisů ve školských zařízeních pro osobní vzdělávání 5 dní v týdnu.

Zkoušky se budou konat ve školním prostředí, ale student, který má chronické onemocnění nebo je nemocný nebo je v kontaktu z důvodu epidemie Kovid-19, bude zkoušku provádět ve vhodnou dobu a v izolovaném prostředí školy.

Studenti, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou zkoušky zúčastnit a jejichž výmluvy považuje vedení školy za vhodné, budou ke zkoušce vzati v době určené učitelem kurzu a po předchozím oznámení studentovi.

Při zkouškách, které se budou konat ve školách, se budou dodržovat zásady měření a hodnocení v osnovách kurzu a o termínu zkoušek bude rozhodovat rada předsedů tříd a oborových skupin na školách.

Délka zkoušky pro každý zkoušený kurz bude naplánována na jednu hodinu kurzu a zkouška bude připravena v souladu s tímto obdobím. Pokud to bude považováno za nutné, bude možné konat zkoušky ve školách v sobotu. Termíny zkoušek budou studentům oznámeny nejméně jeden týden předem a budou zaznamenány v systému e-školy.

Studenti, kteří jsou zapsáni do regionálních internátních středních škol a kteří procházejí procesem vzdělávání a odborné přípravy distančním vzděláváním, budou moci zůstat v ubytovně ve dnech jejich termínů zkoušek, s přihlédnutím k kapacitě stravování, přepravním podmínkám a hygienickým podmínkám.

Účastnické body budou uděleny aktivitám kurzu

Podle účasti studentů na prezenčním vzdělávání, živých lekcích nebo sledování a lekcích EBA TV bude každá lekce věnována 2 hodinám týdně a studentům s více než 2 hodinami týdně budou uděleny 2 lekce.

Nebudou se konat žádné zkoušky z výtvarného umění, hudby, tělesné výchovy a her, tělesné výchovy a sportu, bezpečnosti silničního provozu, lidských práv, občanství a demokracie, technologie a designu, informačních technologií a softwaru, života Proroka, základních náboženských znalostí a volitelných předmětů. Termínové body těchto kurzů budou vytvořeny s účastnickými body v aktivitách kurzu a body projektu, pokud existují.

Bude zajištěno, že aplikace projektových a kurzových aktivit mohou být prezentovány tváří v tvář nebo naživo a v jiných online (například e-mailových) prostředích, v závislosti na povaze kurzu.

Pokud v prvním semestru akademického roku 2020–2021 bude dosud provedena žádost o zkoušku nebo hodnocení, budou platné a budou zpracovány do systému e-škol.

Ve všech postupech měření a hodnocení budou všechna opatření pro vypuknutí Kovid-19 přijata úplně a včas.


sohbet

Feza.Net

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy