Ministerstvo vnitra 30 sdružení pro nábor pomocných auditorů

Ministerstvo vnitra 30 sdružení pro nábor pomocných auditorů
Ministerstvo vnitra 30 sdružení pro nábor pomocných auditorů

30 volných pracovních míst ve třídě všeobecných administrativních služeb ústřední organizace ministerstva vnitra bude přijato do funkce náměstků auditorů ministerstva vnitra pro asociace, přičemž vstupní (ústní) zkouška se bude konat v Ankaře mezi 08. a 11. prosincem 2020.

POŽADAVKY NA VSTUP (ÚSTNÍ) ZKOUŠKY


1 - Splnění podmínek uvedených v čl. 657 odst. A zákona o státních zaměstnancích č. 48,

2 - Vystudoval některou z právnických, politických, ekonomických, ekonomických, ekonomických a správních věd poskytujících alespoň čtyři roky vysokoškolského studia nebo některou z domácích a zahraničních vzdělávacích institucí, jejichž rovnocennost uznávají příslušné orgány,

3 - Mít méně než třicet pět let k prvnímu lednovému dni roku, ve kterém se koná přijímací (ústní) zkouška. (Osoby narozené po 01. 01. 1985),

4 - Mezi uchazeči, kteří obdrželi alespoň 23 bodů KPSS ze skóre typu „Public Personnel Selection Exam KPSSP70“, jehož doba platnosti nevypršela k termínu pro zkouškové období (Ostatní uchazeči se stejným skóre jako 120. uchazeč také přijímací zkoušku).

ZKOUŠKA ZPŮSOB APLIKACE A MÍSTO

1 - Kandidáti; Naší služby http://www.icisleri.gov.tr Na „Formulář žádosti o vstup na zkoušku asistenta auditora (ústní) ministerstva vnitra 2020–2021“ na odkazu přihlášky ke zkoušce, který má být zveřejněn na webových stránkách. http://www.turkiye.gov.tr Podají žádost s heslem e-Devlet na internetové adrese mezi 02. a 06. listopadem 2020 a vyplní elektronické prostředí. Vzhledem k tomu, že žádosti budou přijímány elektronicky, nebudou žádosti přijímány poštou nebo osobně.

2 - Vzhledem k tomu, že žádosti budou podány s heslem e-Governmentu, uchazeči http://www.turkiye.gov.tr Musí mít účet. K používání dotyčného účtu musí uchazeči získat heslo pro e-Government. Uchazeči budou moci obálku s heslem pro elektronickou správu získat zasláním svého identifikačního čísla s identifikačním číslem TR do své osobní žádosti od ústředních ředitelství PTT.

3 - Kandidáti, kteří vyplní formulář žádosti o zaměstnání elektronicky, vyplní žádost bez jakýchkoli chyb a úplně a jsou si jisti, že jsou jejich informace správné, by měli stisknout tlačítko „Uložit mé informace“. Přihlášky kandidátů, kteří tento proces neprovedou, nebudou v systému zaregistrovány a kandidáti v této situaci nebudou moci požadovat žádná práva. Uchazeči, kteří si uvědomí, že v jejich informacích je neúplnost nebo chyba, musí své informace znovu aktualizovat do 06. listopadu 2020 do 17:30 a dokončit proces žádosti kliknutím na tlačítko „Uložit mé informace“.

4- Informace o promoci uchazečů, kteří se budou ucházet o přijímací (ústní) zkoušku, jsou automaticky přijímány z vysoké školy. Uchazeči, kteří jsou nepřesní / neúplní ve svých informacích nebo nemají informace o promoci na vysoké škole, jsou povinni zaškrtnout příslušné políčko ve formuláři žádosti a zadat své aktualizované informace ručně, v tomto případě schválený vzorek diplomu nebo http://www.turkiye.gov.tr Jsou povinni nahrát své absolventské dokumenty ve formátu pdf nebo jpeg do modulu zkoušky.

5 - Uchazeči, kteří absolvovali vzdělávací teorie v Turecku nebo v zahraničí a mají rovnocennost s příslušnými fakultami ohledně stavu vzdělání požadovaného v reklamě, by měli zaškrtnout příslušné políčko na kartě informace o vzdělávání a nahrát dokumenty o rovnocennosti.

6- Vojenské informace o mužských kandidátech jsou automaticky přijímány z Ministerstva národní obrany. Kandidáti, u nichž došlo k chybě v jejich informacích, jsou povinni zaškrtnout příslušné políčko, zadat své aktuální informace ručně a nahrát do modulu dokumenty o svém vojenském stavu ve formátu pdf nebo jpeg.

7- Ve fázi přihlašování uchazečů generální ředitelství pro personál ministerstva http://personel.icisleri.gov.tr Je nutné, aby do modulu nahráli fotografie v kvalitě obrazu 600 * 800 300 dpi ve formátu pdf nebo jpeg, pořízené v souladu s funkcemi v části „Fotografické standardy, které se mají použít v identifikační kartě personálu“ na kartě „Personální identifikační karta“ na internetové adrese.

8 - Vzhledem k tomu, že systém bude uzavřen dne 06. listopadu 2020 v 17:30 po dokončení žádostí, formulář žádosti o zaměstnání nebude po stanovené době vytištěn. Uchazeči jsou proto povinni vytisknout formulář žádosti o zaměstnání mezi stanovenými daty podání žádosti do 17:30.

9- Je povinné nahrát do modulu jeden nebo více požadovaných dokumentů v souladu s postupy a zásadami uvedenými v oznámení během období pro podávání přihlášek během přihlášky na přijímací (ústní) zkoušku. Uchazeči, kteří ve fázi přihlašování do systému nenahrají požadované dokumenty, nebudou moci požadovat žádná práva a odpovědnost bude patřit příslušným uchazečům. Žádosti zaslané poštou nebo ručně nebudou přijaty, protože žádosti budou přijímány prostřednictvím formuláře žádosti o zaměstnání v elektronickém prostředí.

10- Žádosti, které nebudou podány řádně a / nebo včas, nebudou přijaty.

11 - Žadatelům, kteří nemohou získat právo účastnit se zkoušky, nebude učiněno žádné oznámení.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEpovídání

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar