Ministerstvo zahraničních věcí přijme 2 smluvní zaměstnance

Ministerstvo zahraničních věcí obdrží 2 smluvní zaměstnance
Ministerstvo zahraničních věcí obdrží 2 smluvní zaměstnance

Oznámení tureckého národního smluvního tajemníka


2 Smluvní pozice tajemníka na tureckém generálním konzulátu v Paříži budou získány zkouškou.

KVALIFIKACE KANDIDÁTŮ

 • 1. Jako občan Turecké republiky,
 • 2. nesmí být starší než 41 let ke dni zkoušky,
 • 3. být ukončen alespoň středními nebo ekvivalentními školami a zahraničními školami schválenými ministerstvem národního vzdělávání jako rovnocenné těmto školám,
 • 4. nebyli zbaveni veřejných práv,
 • 5. nebyli odsouzeni za trest odnětí svobody, konfliktů, korupce, úplatkářství, krádeže, podvodů, podvodů, zneužití víry nebo dokonce bankrotu, i když byli uvězněni více než 6 měsíců nebo amnestie,
 • 6. mít nebo vykonávat vojenskou službu pro muže,
 • 7. Zdokumentovat se zprávou lékařské komise, že neexistuje překážka pro práci ve všech druzích klimatických podmínek.
  (Zpráva uchazeče o zdraví je požadována od uchazečů o zaměstnání),
 • 8. Znát velmi dobře francouzsky a turecky,
 • 9. Používejte počítač a psací stroj.

DOKUMENTY ŽÁDANÉ O KANDIDÁTY K APLIKACI

 • 1. Návrh žádosti uvádějící žádost o účast na zkoušce (návrh by měl obsahovat kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • 2. životopis (životopis),
 • 3. fotokopie stránek zpracovaných původním nebo schváleným tureckým pasem,
 • 4. originál nebo ověřená kopie průkazu totožnosti,
 • 5. Originál nebo ověřená kopie diplomu získaného z poslední absolvované školy („osvědčení o rovnocennosti“, které lze získat od poradců pro vzdělávání nebo atašé pro absolventy středních škol, kteří se vzdělávali v zahraničí.)
 • 6. U mužů definitivní osvědčení o vojenském propuštění nebo doklad prokazující, že nesouvisí s vojenskou službou.
 • 7. 6 barevné pasové fotografie pořízené za posledních 2 měsíců,

U žádostí zasílaných poštou lze zasílat fotokopie dokumentů 3., 4., 5. a 6. objednávky za předpokladu, že originály jsou předloženy před písemnou zkouškou.

ZKOUŠKY

Při zkoušce musí být předložen originální pas nebo občanský průkaz.

Písemná zkouška odborné způsobilosti: Písemná kvalifikační zkouška se bude konat v úterý 13. října 2020 ve 14:00 na tureckém generálním konzulátu v Paříži.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEpovídání

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar