Institut soudního lékařství přijme 60 zaměstnanců

Institut soudního lékařství přijme 60 zaměstnanců
Institut soudního lékařství přijme 60 zaměstnanců

Z Ústavu soudního lékařství Ministerstva spravedlnosti


1) Aby mohl být zaměstnán v ústředních a provinčních organizacích Ústavu soudního lékařství, v souladu s článkem 657 / A zákona o státních zaměstnancích č. 4;

Zaměstnanci budou přijati do 1 provozovatelů přípravy a kontroly dat, 24 chemiků, 4 laborantů, 9 zdravotnických techniků, 18 techniků a 3 kuchařů, jejichž umístění, titul a kvalifikace jsou specifikovány v příloze 2, podle výsledků ústní zkoušky, kterou má Ústav soudního lékařství.

2) Uchazeči, kteří vstoupili do KPSS 2018 a získali alespoň 70 bodů z typu bodů požadovaných pro zaměstnance, budou moci požádat o ústní zkoušky, které budou pořádat předsednictví Ústavu soudního lékařství. Ti, kteří podají přihlášku, musí splnit podmínky uvedené v 5. a 6. článku Ministerstva spravedlnosti, vyhlášky a ustanovení o převodu a podmínky stanovené ve čtvrtém článku tohoto oznámení.

3) Uchazeči budou pozváni na ústní zkoušky, desetinásobek počtu oznámených pozic pro každého zaměstnance, počínaje nejvyšším počtem bodů, na základě bodů získaných v ústřední zkoušce.

4) Ti, kteří podají přihlášku, musí splnit následující všeobecné a zvláštní podmínky uvedené v příloze 1.

Všeobecné podmínky:

a) být občanem Turecké republiky,

b) splnit věkové požadavky stanovené v článku 18 zákona č. 2020 ze dne 657. září 40, což je lhůta pro podání přihlášky, a nesmí být 35 let od prvního dne ledna roku, v němž se koná ústřední zkouška. (Osoby narozené 01. ledna 1983 a později se budou moci přihlásit.)

c) nemají zájem o vojenskou službu nebo nedosáhli věku vojenské služby, nedokončili aktivní vojenskou službu nebo odložili nebo nepřevedli do náhradní třídy,

ç) nebyli odsouzeni za trestné činy uvedené v novele 657/48-A / 1 ustanovení zákona č. 5,

d) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 657 zákona č. 53, nemá duševní onemocnění, které by mu mohlo bránit v trvalém plnění jeho povinností,

e) nezbavení veřejných práv,

f) Mít kvalifikaci vzdělání požadovanou pro zaměstnance, kteří budou jmenováni ke dni uzávěrky přihlášky.

5) Místo a způsob aplikace:

Aplikace Ústavu soudního lékařství http://www.atk.gov.tr bude provedeno na oficiální webové stránce na adrese. Po podání žádosti na webu nebudou žádné dokumenty zasílány poštou nebo jinými komunikačními kanály. Uchazeči musí mít připravený PDF nebo obrazový formát těchto dokumentů, protože fotografie a výsledný dokument KPSS a diplom nebo dočasný maturitní dokument musí být během aplikace nahrány do systému. Registrační číslo přihlášky systém automaticky přidělí uchazečům, kteří řádně dokončili proces přihlášky.

6) Datum podání žádosti:

Žádosti začnou v pondělí 7. září 2020 v 10.00:18 a končí v pátek 2020. září 17.00 v XNUMX:XNUMX.

7) Vyhodnocení přihlášek:

Podle úrovně vzdělání uchazečů, kteří se přihlásili a jejichž přihlášky jsou přijaty, bude pořadí provedeno podle nejnižšího skóre počínaje od nejvyššího skóre založeného na skóre KPSS P3 a KPSS P93. V důsledku tohoto hodnocení bude uchazeč, který se umístí 10krát vyšší než oznámený počet zaměstnanců, oprávněn k ústní zkoušce.

Přihlášky uchazečů, u nichž se zjistí, že během podání žádosti a postupů předložili nepravdivá prohlášení nebo předložili chybějící dokumenty, nebudou přijaty a budou zrušeny, i když budou jmenováni. V této situaci budou proti uchazečům učiněny právní kroky podle obecných ustanovení.

Výsledky přihlášek a výsledky zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách Ústavu soudního lékařství. Protože oznámení, oznámení a oznámení, která mají být zveřejněna, budou ve formě oznámení, nebudou uchazečům učiněna žádná další oznámení.

8) Místo, datum a čas ústní zkoušky:

Ústní zkoušky pro všechny oznámené zaměstnance se budou konat v ústředí Ústavu soudního lékařství v Istanbulu v Istanbulu a termíny ústních zkoušek budou vyhlášeny později.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEpovídání

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar