Ministerstvo kultury a cestovního ruchu přijme 12 nepřetržitých pracovníků

Ministerstvo kultury a cestovního ruchu bude nepřetržitě najímat pracovníky
Ministerstvo kultury a cestovního ruchu bude nepřetržitě najímat pracovníky

V rámci předsednictví v oblasti Kappadokie, které se nachází na hranicích oblasti Střední Kappadokie, které má být zaměstnáno v rámci pracovního práva, v souladu s ustanoveními zákona o personálním předpisu předsednictví v oblasti Kappadokie, v souladu s ustanoveními personálního nařízení v Kappadokii, č. 375 z 28. článku uvedeného nařízení. Podle prvního odstavce bude přijato 8 zaměstnanců na základě výsledku (ústní) zkoušky, aniž by museli hledat skóre veřejné personální zkoušky.


ZPŮSOB POUŽITÍ A OBDOBÍ POUŽITÍ

Přihlášky budou přijímány elektronicky mezi 30/07/2020 - 17/08/2020. Uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit zkoušky, jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva (http://www.ktb.gov.tr) budou své žádosti podávat prostřednictvím odkazu s názvem „Systém žádostí o zkoušky“ na domovské stránce. Kandidáti by si měli před přijetím nezbytných opatření prostudovat Příručku k žádosti o zkoušku zveřejněnou na stejné stránce, aby se předešli problémům.

Žádosti o zkoušky budou zahájeny dne 30/07/2020 prostřednictvím „Systému žádostí o zkoušky“ a budou uzavřeny dne 17/08/2020 v 17:30. Po tomto datu nebude systém otevřen a aplikace, které nejsou podány elektronicky, nebudou akceptovány.

Uchazeči, kteří podávají přihlášku elektronicky, s mokrým podpisem formuláře žádosti o trvalý pobyt v terénním předsednictví v Kappadokii, který byl pořízen prostřednictvím „systému přihlášky ke zkoušce“, a dokumenty týkající se odborné praxe nahrané do systému, na generální ředitelství pro personál na adrese „Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yil - ANKARA“. Musí být doručena osobně nebo poštou do konce práce dne 28/08/2020.

Zpoždění v poště nebude bráno v úvahu. Pokud nebude přihláška s mokrým podpisem a doklad týkající se odborné praxe zapsán do obecného systému registrace dokumentů ministerstva do 28:08 dne 2020/17/30, bude žádost považována za nepřijatou. Navíc nebudou zpracovány aplikace s chybějícími informacemi a dokumenty.

Uchazeči, u kterých se zjistí, že nesplňují žádnou z požadovaných podmínek, nebudou hodnoceni.
Seznam uchazečů, kteří budou přijímat přijímací zkoušku, bude vyhlášen na webových stránkách ministerstva dne 11/09/2020. Uchazečům, kteří nejsou způsobilí ke zkoušce, neobdrží zvláštní oznámení.

Uchazeči se budou moci do pěti pracovních dnů (do 18/09/2020) na webových stránkách ministerstva písemně odvolat na seznam generálních ředitelství pro personál s odůvodněním.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEpovídání

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar