Ministerstvo zemědělství a lesnictví koupilo 13 smluvních IT specialistů

Ministerstvo zemědělství a lesnictví najalo IT odborníky, aby byli přijati
Ministerstvo zemědělství a lesnictví najalo IT odborníky, aby byli přijati

Ministerstvo zemědělství a lesnictví, které má být zaměstnáno v rámci odboru IT, v dodatku 375 vyhlášky č. 6 a na základě tohoto článku ve velkokapacitních jednotkách pro zpracování informací veřejných institucí a organizací zveřejněných v Úředním věstníku ze dne 31.12.2008 a č. 27097. V souladu s 8. článkem nařízení o zásadách a postupech při zaměstnávání smluvních zaměstnanců IT bude 13 (třináct) smluvních zaměstnanců IT přijato na místo, které má být provedeno podle pořadí úspěšnosti ústní zkoušky, kterou má naše ministerstvo.

PODMÍNKY APLIKACE


a) splnit podmínky stanovené v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

b) absolvovat čtyřleté katedry počítačového inženýrství, softwarového inženýrství, elektrotechniky, elektronického inženýrství, elektrotechniky a průmyslového inženýrství fakult nebo vysokých škol, jejichž rovnocennost byla přijata Radou pro vysokoškolské vzdělávání,

c) katedry inženýrských pracovišť fakult, které poskytují vzdělávání po dobu čtyř let, kromě těch, které jsou uvedeny v písmenu b), katedry vědecké literatury, školství a vzdělávání, katedry poskytující vzdělávání v oblasti počítačů a technologií a statistika, matematika a fyzika, nebo jejich rovnocennost Radou vysokého školství absolvent vysokoškolských teorií (Absolventi katedry uvedení v této části mohou požádat o dvojnásobek měsíční strop hrubé měsíční mzdy)

d) mít nejméně 3 (tři) roky odborné praxe v oblasti softwaru, návrhu a vývoje softwaru, řízení tohoto procesu nebo instalace a správy rozsáhlých síťových systémů, nejméně 5 (pět) let u ostatních, (Při určování odborné praxe se berou v úvahu servisní pracovníci, jejichž zaměstnanci podléhají zákonu 657 jako informační pracovníci nebo článek 4 téhož zákona (B), a doby služby dokumentované jako IT pracovníci v soukromém sektoru podléhající instituci sociálního pojištění.)

d) dokumentaci, že počítačové periferie znají alespoň dva ze současných programovacích jazyků za předpokladu, že mají znalosti o hardwaru a správě a zabezpečení sítě,

e) Pokud aktivní služba pro kandidáty mužského pohlaví nedosáhla věku vojenské služby nebo nedosáhla věku vojenské služby, sloužit aktivní vojenské službě nebo je osvobozena nebo odložena nebo převedena do náhradní třídy.

ZPŮSOB POUŽITÍ, MÍSTO A DATUM

Uchazeči se mohou přihlásit pouze na jednu z vyhlášených pozic. Po úplném a správném vyplnění dokumentů uvedených v oznámení

aplikace společně; Mezi 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresa

bude provedeno elektronicky. Protože žádosti budou přijímány elektronicky pošta Žádosti podané osobně nebo osobně nebudou přijaty.

Protože přihlášky budou podány pomocí hesla e-Government, uchazeči (www.turkiye.gov.t je) účet musí být nalezen. K použití uvedeného účtu musí uchazeči získat heslo e-Governmentu. Kandidáti osobně použijí obálku obsahující heslo e-Governmentu z ústředních ředitelství PTT.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEBuďte první kdo napíše komentář

Yorumlar