Asistent DHMI Trainee Assistant si zakoupí řídící letového provozu

Asistent stážisty dhmi si najme řízení letového provozu
Asistent stážisty dhmi si najme řízení letového provozu

Informace o instituci a pozici, kterou má zastávat generální ředitelství Státního úřadu letištního asistenta - přijímací zkouška interního letového dispečera


Zahájení zkoušky: Generální ředitelství státního úřadu letišť.
Pozice: DHMI (Země)
Název pozice a počet schůzek:

  • Asistent letového provozu: 17 jednotek.
  • Řídící letového provozu: 20 kusů.

Typ skóre KPSS a základní skóre pro kandidáty pomocného řídícího letového provozu: Minimálně 3 bodů z skóre typu KPSSP70

Typ skóre KPSS a základní skóre pro uchazeče řídícího letového provozu: Nejméně 3 bodů od skóre typu KPSSP70

Platnost Rok skóre KPSS: Výběrová zkouška na veřejné zaměstnance 22. července 2018.

Za účelem zaměstnání v generálním ředitelství Státního úřadu letišť v rozsahu článku 399 / c vyhlášky č. 3 bude Generální ředitelství Státního úřadu letišť zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 08.07.2018 a číslované 30472 přiděleno pozicím Stážistu letového provozu a Asistentovi letového provozu. Výběrové zkoušky se budou konat v rámci ustanovení nařízení o zkouškách uchazečů.

Obecné podmínky požadované pro účast na zkoušce,

a) Být tureckým občanem,

b) nesmí být zbaven veřejných práv,

c) mít 18 let,

d) pokud jde o vojenské postavení; nemá nic společného s vojenskou službou, není ve věku vojenské služby, nebo pokud je ve věku vojenské služby, vykonává aktivní vojenskou službu nebo byl odložen nebo převeden do náhradní třídy.

e) S výjimkou nedbalosti, i když byly odsouzeny k více než 6 měsícům odnětí svobody nebo amnestie, trestným činům, jako je zpronevěra, ambice, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, podvod, zneužití, podvodný bankrot nebo Nebyli odsouzeni za čestný a důstojný zločin nebo za špatné chování, zneužití oficiálních nabídek a obchodů a odhalení státních tajemství, s výjimkou vykořisťování a pašování,

f) K datu uzávěrky přihlášky získat sedmdesát bodů nebo více v typu bodů KPSSP11 v souladu s 3. článkem obecného nařízení o zkouškách, které budou použity poprvé.

Požadavky na kandidáty pomocného dispečera letového provozu,

a) být absolventem fakulty nebo čtyřleté vysoké školy,

b) Dostávat zprávu o stavu s větou „stává se řídícím letového provozu“ v souladu s kritérii PŘÍLOHY ICAO (požadované podmínky) www.dhmi.gov.t je Letecký provoz na

Personál kontrolních služeb je uveden v licenčních a ratingových předpisech.)

c) Ve vzduchovém / místě a místě / místě hlasová komunikace, která nemá zřetelný přízvuk nebo dialekt, stigma jazyka, skryté koktání a nadměrné vzrušení, které může vést k nedorozuměním (Tato situace je určena zkušební komisí a zaznamenána v minutách,

V případě potřeby je rozhodčí poslán do nemocnice a rozhodčí je stanoven na základě výsledku závěrečné zprávy, který má nemocnice poskytnout. Uchazeči se nepovažují za úspěšné absolvování zkoušky, a to ani v případě, že složili počítačovou nebo písemnou zkoušku a jsou vyloučeni.)

d) Potvrdit, že student v posledních pěti letech od uzávěrky přihlášek obdržel zkoušku z anglického jazyka alespoň na úrovni „C“. ,

e) Mít platnou licenci řídícího letového provozu. (Viz: „SHY 65-01 Air
Nařízení o vyhodnocování licencí personálu služeb řízení provozu “)

Požadavky na uchazeče řídícího letového provozu,

a) být absolventem fakulty nebo čtyřleté vysoké školy,

b) Od 28.12.2020 začíná datum kurzu řízení letového provozu, nesmí být starší 27 let (narozen 28.12.1994 a později).

c) Obdržet zprávu o zdraví s větou „stává se řídícím letového provozu“ v souladu s kritérii PŘÍLOHY ICAO (požadované podmínky) http://www.dhmi.gov.tr Je napsáno v nařízení o personálním řízení a kvalifikaci personálu letového provozu na adrese.)

d) Ve vzduchu / místě a místě / místě hlasová komunikace, která nemá výrazný přízvuk nebo dialekt, který může vést k nedorozuměním a narušení, stigmatu jazyka, skrytému koktání a nadměrnému vzrušení. a postup je stanoven na základě výsledku závěrečné zprávy, který má být poskytnuta hlavní nemocnici.

e) K termínu uzávěrky přihlášky dokládat, že student v posledních pěti letech získal zkoušku z anglického jazyka alespoň „C“. ,

f) Nesmí být propuštěn z kurzu nebo z ústředí, pokud jde o disciplínu, neúspěch a administrativní aspekty.

ZPŮSOB ZKOUŠKY:

Výběrová zkouška pro uchazeče řídícího letového provozu a pomocné kandidáty řídícího letového provozu;

- písemnou zkoušku zaměřenou na testování dovedností, jako jsou obecné dovednosti, uvažování, inteligence, paměť a rychlé rozhodování, pokud nelze z jakéhokoli důvodu provést výběrovou zkoušku s pomocí počítače nebo výběrovou zkoušku s pomocí počítače,

- Uplatňuje se způsobem, který sestává z ústní zkoušky včetně vyhodnocení hlasové komunikace. (Viz: Nařízení o výběrových zkouškách uchazečů, kteří mají být jmenováni do funkce řídícího letového provozu stážisty a pomocných stanovišť letového provozu generálního ředitelství Státního úřadu letišť Článek: 13)

APLIKACE:

10 (desetkrát) počet pozic oznámených Generálním ředitelstvím Státního úřadu letišť, bude skóre KPSSP3 pozváno na počítačovou výběrovou zkoušku nebo písemnou zkoušku začínající od nejvyšší. kandidáti; Budou pozváni na ústní zkoušku v pořadí podle jejich skóre v počítačově podporované výběrové zkoušce nebo písemných zkouškách. Uchazeči, kteří chtějí absolvovat zkoušku mezi 11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Musí platit v. Uchazeči musí všechny požadované dokumenty nahrát do systému úplně. Žádosti osobně a poštou nebudou přijaty.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDEBuďte první kdo napíše komentář

Yorumlar