Jak získat cestovní povolení? Je certifikát cestovního povolení získáván prostřednictvím elektronické správy?

Jak získat doklad o cestovním povolení?
Jak získat doklad o cestovním povolení?

Jak získat cestovní povolení? Získání cestovního povolení prostřednictvím elektronické vlády? Požadavky na získání cestovního povolení? Kdo může získat cestovní doklad?


Prezident Recep Tayyip Erdogan učinil prohlášení „Meziměstské cesty podléhají povolení guvernérů“ ohledně meziměstských cestovních povolení. Podle oběžníku na webových stránkách ministerstva vnitra; Meziměstská autobusová doprava nebude možná s výjimkou občanů, kteří mají podmínky, které guvernéry považují za vhodné. Občané, kteří zemřeli v příbuzných prvního stupně nebo mají vážné onemocnění, a občané, kteří nemají místo k pobytu, zejména za posledních patnáct dní, mohou požádat guvernéry nebo okresní správní úřady o cestovní povolení.

 Navíc ti, kteří osvědčují, že jsou zapojeni do výrobních a dodavatelských procesů z příslušných profesních komor, a ti, kteří jsou vyššími veřejnými činiteli a poskytovateli veřejných služeb, nebudou mít cestovní omezení.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA CESTIFIKÁT POVOLENÍ NA CESTOVÁNÍ?

Občané, kteří jsou povinni cestovat mezi městy, požádají Radu cestovního povolení, která bude zřízena pod vedením guvernérů a guvernérů okresů, a vyžádá si cestovní doklad. Pro ty, jejichž žádost je považována za vhodnou, rada vydá dokument o povolení k meziměstské autobusové dopravě, včetně cestovní trasy a doby trvání. Plánování expedice autobusu provede Rada pro cestovní povolení a informováni budou příslušní lidé.

Rada pro cestovní povolení uvede seznam občanů, kteří budou cestovat autobusem, jejich telefony a seznamy cestujících, jejichž adresy jsou uvedeny v cílovém místě, do guvernéra ve městě, které má být navštíveno. Autobusy, které mohou jezdit, se mohou zastavit pouze na terminálech městských autobusů na turistických trasách a cestující, kteří mohou cestovat přes guvernéry provincií, kde se zastavují, mohou vzít pouze v případě, že mají kapacitu. Kyvadlová doprava autobusových společností bude zakázána.

CERTIFIKÁT CESTOVNÍHO POVOLENÍ SE VYDÁVÁ PROSTŘEDNICTVÍM E-VLÁDY?

Prezidentský úřad pro digitální transformaci oznámil, že cestovní doklad lze od nynějška získat od elektronické správy. Ve svém prohlášení na svém Twitteru uvádí: „Naši občané, kteří budou cestovat v rámci koronavírusových opatření, již nemusejí chodit do okresních správních úřadů. Žádosti o cestovní povolení jsou na portálu e-Government.

Proces žádosti 

  1. Přihlaste se prostřednictvím e-Government Gateway
  2. Vaše žádost bude předána Radě pro cestovní povolení a bude hodnocena Radou.
  3. Po vyhodnocení provedeném Radou pro cestovní povolení budou žadatelé informováni prostřednictvím SMS jako „Vaše žádost byla přijata“ nebo byla vaše žádost zamítnuta.
  4. Občané, jejichž žádosti jsou přijímány, budou přijati v aplikačních pultech vytvořených na autobusových terminálech nebo na letištích poté, co jsou ověřeni svým TR ID číslem.

PŘÍKLAD CESTIFIKÁTU CESTOVNÍHO POVOLENÍ

příklad cestovního povolení


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy